Du har kanskje kjørt bil i flere år, men ville du klart førerprøven i dag?

Den kjente bergenseren og bilentusiasten Herman Friele tok utfordringen på strak pedal. Vi ba ham ta førerprøven.

Hvordan det gikk? Se videoen over .

— Jækla mange Hermaner der ute

Smertefritt gikk det ikke. Eller som Herman Friele selv sier det:

— Jeg tror det er jækla mange Hermaner der ute.

Det er seksjonsleder Irene Laumann Monssen i Statens vegvesen enig i.

— Veldig mye har endret seg siden mange av oss tok førerkortet. Trafikkbildet er helt annerledes, kjøremønsteret er nytt, og det er mange nye regler. Det var for eksempel ikke en rundkjøring i Bergen da jeg tok førerkort, sier Monssen, som selv er i femtiårsalderen.

— Mange gode eldre sjåfører

- Burde flere eldre sjåfører blitt luket ut av trafikken?

— Nei, det tror jeg ikke faktisk ikke. Det er veldig mange gode eldre sjåfører. Men mange av dem som sliter litt med at det er mye å forholde seg i trafikken, kan ha nytte av automatgir. I USA ser de rart på deg om du ber om en bil med manuelt gir, sier Monssen.

Dersom fastlegen er usikker på om en eldre fører er fysisk og psykisk skikket til å kjøre bil, skal hun gi melding til Fylkesmannen. Da blir det ofte en praktisk kjørevurdering ved Bergen eller Nordhordland trafikkstasjon.

- Jeg tror det er jækla mange Hermaner der ute

— Da er vi ute og kjører med dem en time eller to, så gjør vi en vurdering av sjåførens ferdigheter. Deretter gir vi en anbefaling om fortsatt førerkort eller ei til Fylkesmannen, som avgjør det ut fra en samlet vurdering.

Kurs for erfarne sjåfører

Kjøreskolene og Statens vegvesen lanserte i denne uken kurs for eldre sjåfører. Frem mot 2020 vil antall eldre bilførere over 65 år øke kraftig.

— Disse bilførerne har mengder av kunnskap og erfaring, så vi skal ikke lære de å kjøre bil. Formålet med kurset er å friske opp kunnskapene, slik at de kan føle seg tryggere og bruke bilen enda lenger, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

Kursene vil bli tilpasset sjåførens ønsker og lokale forhold.

— Foreldre bør være med på kjøretimer

Mange foreldre driver kjøreopplæring med barna.

— Det er kjempebra med mye trening, og dette gjøres i beste mening. Utfordringen for de fleste foreldre er at de ikke har den nyeste kunnskapen om kjøremønster og regler. Mye har endret seg siden foreldrene tok førerkort. Derfor bør foreldre som skal drive lærekjøring bli med dem på noen kjøretimer, sier Monssen.

70 prosent mener de er bedre sjåfører enn gjennomsnittet

Noen kjøreskoler tilbyr ledsagerkurs på én kveld, for dem som skal lære andre å kjøre bil.

- Klart jeg er bedre enn snittet

- Har kvinner større selvinnsikt? Er det derfor de slutter å kjøre tidligere enn eldre menn?

— Nei, det tror jeg ikke de har. Men jeg tror voksne kvinner er litt mer forsiktige sjåfører. At de slutter tidligere slutter å kjøre bil, er ikke nødvendigvis fordi de er dårligere sjåfører enn menn. Eldre kvinner i dag har ofte mindre kjøreerfaring og er mindre risikovillige enn menn på samme alder. Yngre kvinnelige sjåfører har en kjøreatferd som mer og mer ligner på mannens, sier Monssen.

Undersøkelser viser at om lag 70 prosent av oss, mener de er bedre enn gjennomsnittet til å kjøre bil.

- Er du selv en bedre sjåfør enn gjennomsnittet?

— Klart det. Og jeg er blitt bedre etter at jeg begynte i Vegvesenet. Det skyldes at jeg har fått oppfriskning av kjøreregler og blitt mer oppmerksom på farene med fart. De beste vi kan gi ungene våre er gode holdninger i trafikken, sier seksjonslederen for Trafikant og kjøretøy, i Statens Vegvesen Region Vest.

Bør folk over femti år bør ta førerprøven på nytt? Si din mening i kommentarfeltet!

HermanLer.jpg
HermanSkeptisk.jpg
HermanKlørSegØret.jpg