— Vi har hatt en markant økning i passasjertallet. Ikke bare i høst, men i hel år, sier informasjons- og markedssjef Kaare Enæs i Tide.

Hittil i år har 1,1 millioner flere passasjerer betalt for en bussreise med Tide, sammenlignet med samme periode i fjor. Det tilsvarer en økning på vel fem prosent.

September: syv prosent

I september og oktober registrerte Tide 250 000 flere solgte turer sammenlignet med de samme månedene i fjor.

— For september alene var det en økning på rundt syv prosent. I oktober gjør høstferien at tallene blir litt lavere. Men alt i alt har hatt en markant økning i passasjertallet, sier informasjons- og markedssjef Kåre Enæs i Tide.

Allerede i 2004 begynte økningen i passasjertallene for Tide. Men busselskapet merket en markert oppgang i fjor. 1. juni 2007 ble enhetstaksten i Bergen kommune innført. Det betyr at en busstur innenfor kommunegrensene aldri koster mer enn 23 kroner.

Flere faste

— Vi har flere som reiser på månedskort/periodekort og studentkort. Det betyr at vi har fått mange nye passasjerer som reiser fast med bussen, sier Enæs.

Trafikkveksten fordeler seg relativt jevnt i de ulike bydelene.

— Vi tror også at dette har noe med byggingen av Bybanen å gjøre. Vi har jo også sett tall som viser at biltrafikken går ned. Gravingen i sentrum har nok ført til at folk har latt bilen stå.

Fra hele byen meldes det og fulle busser.

— Vi har registrert at det er flere ståplasser i rushtrafikken. Får vi blant annet tilbakemeldinger fra passasjerer som melder om fulle busser, sier Enæs.

Ikke nok sjåfører

— Men har dere satt inn ekstra busser for å gi folk plass i bussene?

— Vi gjør det når vi kan, men vi har en utfordring med å skaffe nok sjåfører og busser. Det er ingen hemmelighet at vi har vanskelig for å få nok sjåfører i et stramt arbeidsmarked. Det legger jeg ikke skjul på, sier Enæs.

Han understreker at de har utvidet tibudet allerede på flere strekninger. I sommer startet de en linje fra Nymark til sentrum. I høst forsterket de tilbudet fra Nesttun til sentrum over Landås. I tillegg ble tilbudet bedre fra Sandsli-Kokstad til sentrum.

— Vi setter inn suppleringsbusser i den grad vi har muligheten, lover Enæs.

Har du begynt å ta bussen? Hva synes du om busstilbudet i Bergen? Kommenter her!

TORUNN AARØY (MMS)