— Planen som er lagt frem er i store trekk akseptabel for kommunen som en midlertidig løsning, bekrefter seksjonsleder Bente Florelius ved planavdelingen.

Hun forteller at kommunen har gått «noen runder» sammen med Bryggen Private Gårdeierforum og Bryggen Vel i løpet av arbeidet med planen.

— Men vi avventer selvfølgelig selve byggesaken og høringsrunden som kommer, sier Florelius.

Hun understreker betydningen det har for byen at området foran Bryggen raskest mulig kommer i en stand som gir et verdig inntrykk.

— Både i forhold til turister og byens befolkning er det viktig at dette området blir presentabelt allerede fra våren av, sier hun.

Og som en midlertidig løsning er forslaget fra Absolutt Form noe kommunen kan være med på.

— Med forbehold for materialvalg og den type ting, sier Florelius.

Det var kommunens planavdeling som i sommer oppfordret aktørene på Bryggen til å foreslå en plan for området, slik at det kunne ryddes opp i den midlertidige situasjonen som oppsto etter trafikkomleggingen langs Bryggen - inntil den permanente opprusting skal ta til i etterkant av at reguleringsplanen blir avklart.

Stiftelsen Bryggen, som tidligere har vært skeptisk til ytterligere «turistifisering» av området foran Bryggen, har foreløpig ikke ønsket å kommentere planen.

Planen, som har vært presentert i BT, går i all korthet ut på å legge et dekke av tre foran Bryggen, slik det er mellom Bryggen-gårdene, og at passasjene markeres helt frem til gaten. Uteservering skal begrenses og få spesialtegnete møbler. Det foreslås dessuten bannere og markeringssøyler.

Tiltakene betegnes som «ikke dominerende» i forhold til Bryggen-fronten.

Gårdeierne håper at ny aktivitet foran Bryggen også skal skape ny interesse for det som skjer av næringsvirksomhet inne i Bryggen.