«Det finnes sannsynligvis ingen Gud,» fastslår ateistreklamen på de britiske bussene. Kristenfolket krever bevis.

De ateistiske reklameplakatene er klistret fast på om lag 800 busser i Storbritannia og på T-banen i London.

Det er komikeren Ariane Sherine som står bak kampanjen, som er finansiert av humanistforbundet British Humanist Association og flere andre private bidragsytere. Kampanjen er ment som et motsvar på en kampanje som advarte ikke-troende mot evig fortapelse.

Nå har interesseorganisasjonen Christian Voice klaget ateistkampanjen inn for Advertising Standards Authority. Christian Voice mener ateistkampanjen forbryter seg mot reglene for belegg og sannferdighet i annonser.

— Det er formulert som en faktapåstand, og det innebærer at du må kunne presentere belegg for påstanden for å holde deg innenfor regelverket, sier organisasjonens britiske leder Stephen Green.

— Det finnes mange bevis for Guds eksistens, alt fra folks personlige erfaringer til kompleksiteten, samspillet og skjønnheten i naturen. Det finnes derimot få bevis for det motsatte, sier han.

Hvem har bevisene på sin side? Diskuter saken her.