— Denne gruppen jobber gjerne i offentlig sektor eller i «myke» deler av det private næringslivet. De har en ideologi som er positiv til kollektiv trafikk og støtter derfor valg av buss i stedet for privatbil til persontransport, sier samfunnsgeograf Karl-Fredrik Tangen.

Tangen har utviklet analysemetoden Sosioraster som er brukt til å analysere undersøkelsen av busspassasjerene. Denne analysemetoden legger vekt på de økonomiske og kulturelle forskjellene mellom folk.

— Ved hjelp av sosiorasteret kan vi finne de mest forskjellsdannende faktorene i befolkningen, nemlig de sosiologiske bakgrunnsvariablene som er knyttet til økonomiske og kulturelle ressurser, sier Tangen til det oppdragsfinansierte nyhetsbyrået Pressekontoret.

Tangen sier at tallene i undersøkelsen blir noe blåst opp siden de bygger på data fra hele landet under ett.

— Ser man på byene for seg, vil man oppdage at bussbruken er jevnere fordelt på flere sosial lag. Men hovedmønsteret er det samme. Det er de velutdannede som kjører mest buss, mens de rikeste bruker den lite, sier Tangen.

PÅSKEGULT: Velutdannede mennesker velger buss, mens rikinger holder seg til bilen.
Knut Strand (arkiv)