Klokken tre i går ettermiddag ruslet Høyres gruppeleder Hilde Onarheim nedover gangen fra sitt kontor i rådhusets 12. etasje med et brev.

Med pressen bak seg banket hun på Liv Røsslands dør, og overbrakte brev og ønsker om godt samarbeid til Frps gruppeleder.

En drøy halvtime senere konstaterte Røssland at de ikke hadde fått gjennom sine krav for fortsatt støtte til byrådet .

— Nei, vi har jo ikke det. Det er nesten som med samarbeidet, sier Røssland oppgitt.

Røssland mener Frp har fått lite igjen for samarbeidet med byrådet. Og i brevet sier byrådspartiene nei til å slippe Frp inn i byrådet, noe Frp krever for i det hele tatt å begynne forhandlingene om neste års bybudsjett.

Frp har heller ikke fått en forpliktende tidsplan for gjennomføring av viktige Frp-saker, saker de ble enige med byrådet om da samarbeidsavtalen ble undertegnet høsten 2003.

Avviser budsjettsamarbeid

Alt tyder nå på at samarbeidsavtalen er historie. Frp skal gi de tre byrådspartiene et formelt svar i dag, men det er liten tvil om hva svaret blir.

— Vi går i alle fall ikke inn i budsjettforhandlinger, sier leder Øistein Christoffersen i Bergen Frp, som godt plassert på Røsslands kontor har lest brevet fra byrådspartiene.

— Kan dere si nei til å samarbeide om budsjettet, og samtidig beholde samarbeidsavtalen?

— Vi konstaterer at vi ikke har fått innfridd våre krav, da anser vi oss fristilt fra samarbeidsavtalen fordi den er brutt, sier Røssland.

— Hva skal til for at dere likevel støtter 2006-budsjettet?

— At de gir oss et tilbud vi ikke kan si nei til.

— Hva betyr det?

— Det betyr at de støtter vårt alternative budsjett, sier Røssland, vel vitende om at det aldri vil skje.

Kameler i vente for Høyre

Bruddet mellom Frp og byrådet betyr dermed at byrådet trolig må gå til Arbeiderpartiet for å få flertall for neste års budsjett.

Liv Røssland tror ikke det vil bli noen stor forskjell, fordi Ap langt på vei stemmer for de sosiale tiltakene Frp har fått byrådet med på.

— Men dette er et valg som byrådet har tatt. Det er deres valg, sier Røssland.

Hilde Onarheim ser ikke lyst på at de nå trolig må søke støtte fra partiet de drev valgkamp for å kaste ut av rådhuset for to år siden.

Størst problem vil nok hennes eget parti ha med kravene om å stoppe konkurranseutsettingen, og salgene av Gaia og BiR.

Onarheim vil derfor først prøve med Frp.

— Hvis de bryter samarbeidsavtalen håper jeg at vi likevel kan finne en løsning for budsjettet med Frp, sier hun.

SKILSMISSEPAPIR: Frps Liv Røssland har nettopp mottatt brevet fra Høyres gruppeleder Hilde Onarheim. I brevet sier byrådspartiene nei til å slippe Frp inn i byrådet.
ØRJAN DEISZ