• Det er jo ute på sjøen vi lærer noe, sier menig Eivind Brandli (21).

I går ettermiddag gikk han skiltvakt på KNM «Trondheim» som lå ved kai inne på marinebasen Haakonsvern. Lesja-karen ble mildest talt oppgitt da han fikk vite at de fleste marinefartøyene nå går i opplagsbøyene.

— Det er urovekkende. Vi må ha et sjøforsvar som er klar til strid og der mannskapene får trene skikkelig, mener Brandli.

Han tror mange av dem som nå avtjener førstegangstjenesten i Marinen blir skuffet når de må holde seg på landjorden resten av året.

— Det er jo ikke spesielt givende. Nå blir det jo flere kjedelige skiltvakter og massevis med rustpussing for de aller fleste marinegastene, sier Eivind Brandli.

Selv er han på KNM «Trondheim» som skal delta i NATO-øvelser, og dermed får han smake ramsalt sjø før han dimitteres i mars neste år.

OPPGITT: Menig Eivind Brandli på KNM «Trondheim» tror det blir mye kjedelig rustfjerning når marinefartøyene fortøyes.