– Det er veldig sjelden at så unge utøvere tar svart belte. Det skjer kanskje med én av tusen, og jeg har bare sett det fire-fem ganger, sier Geir Arild Larsen, hovedinstruktør i JKA-karate i Norge.

Lena (13) og Håvard Skåtun (12) trente i rundt seks år før de tok svart belte da de var tolv.

– Det er opp— og nedturer når du trener karate, og da er det avgjørende at instruktører og for-eldre bakker en opp 110 prosent. Fusa karateklubb er et lite miljø som er veldig flinke med oppfølging og sosiale nettverk. Det er nok grunnen til at de gjør det så bra, mener Larsen.

PS. Fusa karateklubb trener på stilarten JKA hvor det ikke er noen aldersgrense for gradering til svart belte. I noen stilarter må en være 16 for å få dette beltet, mens det i andre stilarter er vanligere at unge utøvere, gjerne yngre enn Lena og Håvard, graderer seg til svart belte.