Gjennom én og en halv dag i retten har dommer Tor Bertelsen fått gjennomgå av regjeringsadvokaten. Hans omfattende ugyldige fravær har vært en av hovedgrunnene til at staten mener Bertelsen ikke lenger kan arbeide som dommer.

Førte fraværslogg

Regjeringsadvokaten har blant annet lest opp en logg Bertelsens nærmeste leder førte for å dokumentere fraværet. Den gir inntrykk av at dommeren ofte kom sent og gikk tidlig, og at han ikke meldte fra når han var syk.

Bertelsens advokat, Sigurd-Øyvind Kambestad, mener det er påfallende at avdelingslederen ikke førte noen logg for de andre dommerne.— Én av dommerne i Bergen tingrett har sagt til meg at «da vi begynte i jobben, fikk vi vite at det er greit å gå på Fløyen en dag, bare du er à jour med arbeidet». Det er en svakhet at det ikke er dokumentert hva som er standarden for norske dommere. Var det slik at andre dommere kunne komme og gå som de ville? spurte Kambestad i sitt innledningsforedrag.

Han mener at loggen er tilfeldig og usystematisk nedtegnet, og pekte på at når en person først er utpekt som udugelig, så vil det føre til flere påstander om feil.

— Som advokat har jeg opplevd mye rar dommeratferd, også hårreisende episoder som jeg ikke har gått videre med. Hvis det hadde dreid seg om en dommer som det allerede fantes mange klager på, og som var omtalt i flere avisartikler, så ville nok terskelen min for å klage vært lavere, sa Kambestad.

- Spredde rykter

Han trakk frem det første møtet mellom Bertelsen og sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy, etter at hun begynte i jobben i 2010. Bertelsen har nektet å stille på møter med Bjørnøy, har klaget henne inn for Domstoladministrasjonen, og anmeldt henne for ærekrenkelser. Ifølge Bertelsen har hun spredd rykter om at han har en psykisk lidelse.

— Prøv å se dette fra Bertelsens side. Han har vært borte i permisjon, kommer tilbake på jobb, og opplever da å få beskjed om at han er uskikket som dommer og burde se seg om etter en annen jobb. Det er ikke den måten man bør møte en medarbeider på for første gang. Da kan man kanskje forstå at han klager på Bjørnøy overfor Domstoladministrasjonen, sa Kambestad.

Politianmeldelsen mot Bjørnøy kommenterte han slik.

— Hvis det er riktig at Bjørnøy har sagt at han er alvorlig sinnslidende, så er det ikke rart at han reagerer.

- Stort arbeidspress

Sorenskriver Bjørnøy sier dommereetter avtaleverket ikke har fast regulert arbeidstid, slik at de i prinsippetkan styre dagen selv når de ikke har rettsmøter.

— I praksis er likevel arbeidspresset så stort at man må være påjobb både utover kveldene og i helgene. Hvis man skulle komme og gå etter egetforgodtbefinnende, ville man ikke fått gjort jobben sin, sier hun.

Bjørnøy sier Fløyen-uttalelsen er helt ukjent for henne.

— Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i den, og vet heller ikke omdette faktisk har blitt sagt. Men jeg kan ikke utelukke at virkeligheten varannerledes hvis man går 20-30 år tilbake i tid. Da var også arbeidspressetmindre, sier sorenskriveren, som skal vitne i neste uke.

Saken fortsetter tirsdag med Bertelsens forklaring. Rettssaken går frem til 31. mai.