Utenfor Sjøflyhavnen ligger to mann i sjøen og båten deres er i flammer.

Et sjøfly ligger opp ned med fem personer inni. Øvelsesmeldingen går ut på at flere personer er savnet.

Sjøfly mot lystbåt

Flyet kolliderte med en lystbåt under landing og det tok fyr i båten. Det er også meldt om drivstofflekkasje og et stort oljeflak driver nå mot Heggerneset.

Politi, ambulanser og brannvesen har stor øvelse i Sandviken i formiddag. Også brannverntjenesten i Avinor på Flesland bistår under øvelsen.

Redningsetatene har slike øvelser med jevne mellomrom.

Om sommeren er det stor trafikk av både sjøfly og fritidsbåter i området.

Omfattende øvelse

Bergen brannvesen, Helse Bergen, Bergen og Omland Havnevesen, Redningsselskapet, Avinor, Hovedredningssentralen på Sola og Hordaland politidistrikt delter i øvelsen.

Øvelsen startet klokken 9.30 og vil pågå et par timer utover formiddagen.

FLY MOT BÅT. Det er stor trafikk av både fritidsbåter og sjøfly om sommeren. (FOTO: Leif Gullstein)