De aller fleste badeplassene i Bergen kommune får godkjent i årets badevannsrapport. Prøvene ble tatt i vår, og badevannene som ikke fikk full score da, blir fulgt opp.

I Bergen er det bare Garnes og Kalvtrevika som har så dårlig vann at man frarådes å bade der.

Badevannskvaliteten avgjøres ved antall termotolerante koliforme bakterier (TKB) per 100 ml vann. Folkehelseinstituttets grense for hva som er godkjent som godt egnet badevann er 1000 TKB/100 ml.

Mye regn gir urent vann

— Garnes hadde bra kvalitet på vannet i fjor. Vi tror mye regn er grunnen til at det er dårligere kvalitet i år, regnet har sannsynligvis tatt med seg gjødsel og andre ting som forurenser, sier byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen.

Kalvtrevika har hatt dårlig kvalitet på badevannet i flere år. Her er det planlagt en oppgradering av kloakksystemet, og kommunen håper badevannet kan være attraktivt igjen i 2007.

Minus for Nordnes

Nordnes sjøbad har fått karakteristikken «mindre egnet badevann». Her har vannet vært svært bra de foregående årene.

— Også her tror vi regnet har forurenset, sier byråden, og legger til at alle stedene som er markert med det gule flagget for «mindre egnet badevann», vil bli fulgt opp. Også de stedene der vannkvaliteten ikke har blitt målt i år, kan det bli tatt stikkprøver.

— Disse stedene er klarert hvert år, og det er ikke grunn til å tro annet enn at vannkvaliteten er god, sier Iversen.

Byråden var den eneste som hadde tærne i det våte element torsdag. På sikt ønsker hun seg flere badeplasser i Bergen.

— Vi har lagt inn forslag til badestrand ved Møllendal i kommuneplanen for Store Lungegårdsvann som er offentliggjort nå. Det tar nok noen år til den er ferdig, for vi må ta tak i forurensningsproblemet i grunnen. Også Sælenvannet og Gjeddevannet i Fyllingsdalen bydel som tidligere var drikkevann, blir foreslått brukt til badevann. Men her er ikke planen ferdigbehandlet ennå, sier Lisbeth Iversen.