Fredag 4. juni er den store dagen for dem som tar privatisteksamen i Hordaland. Hele 1500 kandidater skal opp til eksamen på 13 steder over hele fylket. På grunn av streiken har det lenge vært usikkert om eksamen kunne gjennomføres. Men i dag melder Hordaland fylkeskommune at disse eksamenene går som normalt.

— Vi er rundt 200 personer i sving for å avvikle eksamen 4. juni. Ansatte ved eksamenskontoret har fått dispensasjon fra streiken for å avvikle all privatisteksamen i Hordaland. I tillegg har vi innleide eksamensvakter, som vi alltid bruker under eksamen, sier leder for eksamenskontoret i Hordaland fylkeskommune, Henning Galtung.

800 i Grieghallen

  1. juni er det også skriftlig eksamen for lærlinger og praksiskandidater som skal ta fagprøve. Dette gjelder blant annet over 300 helsefagarbeidere, 120 barne— og ungdomsarbeidere og en del stillasarbeidere.

For å avvikle eksamen for så mange, har Hordaland fylkeskommune blant annet leid lokal i Grieghallen der 800 kandidater skal ta eksamen. Dessuten skal 200 kandidater ta eksamen i lokalet til Kristent Fellesskap i Møllendalsbakken og 200 ved Laksevåg videregående skole. I tillegg stiller kandidater til privatisteksamen ved andre videregående skoler.

PC problemer løst

Enn del av eksamenskandidatene skal bruke PC under eksamen, og alt er tilrettelagt på eksamenstidene for at dette skal fungere. Enkelte har med seg PC, mens andre får bruke PC som er installert i eksamenslokalet. Galtung opplyser at problemet med at noen få har levert blank eksamen via PC, er løst.

— I år har dette gått greit. Vi hadde et tilfelle der filen forsvant da minnepennen ble tatt ut, men der fant vi dokumentet på PC-en, og eksamen ble levert. Vi kan nå laste opp og se filen når den blir levert. Dette sjekker vi ved levering. Ingen skal derfor kunne miste dokumentet sitt, understreker Galtung.

Som normalt

All privatisteksamen har gått som normalt, både skriftlig og muntlig under streiken. I neste uke går den aller siste skriftlige eksamen for privatistene. Det er eksamen i matematikk for yrkesfag torsdag 10. juni for 45 kandidater. Muntlig eksamen i neste uke går også som normalt for privatistene.

Er du rammet av streiken?