Partene hadde da meklet 16 timer på overtid. Det ble enighet om en lønnsøkning på linje med de andre oppgjørene, på 3,5 prosent. Også pensjonsspørsmålet ble løst, og det ble gjort nye tariffavtaler. Partene kom til enighet om arbeidstidsbestemmelsene.

— Partene har gitt sin tilslutning til skissen jeg la fram ved 14-tiden, og streiken er dermed avverget sa meklingsmann Geir Engebregtsen.

Om det ikke hadde blitt enighet i meklingen mellom de flyplassansatte og ledelsen i Avinor, hadde sju flyplasser blitt stengt. Bergen Lufthavn Flesland, Sogndal, Haugesund, Sandane, Mosjøen, Sandnessjøen og Harstad/Narvik hadde blitt rammet.

Med utgangspunkt i gjennomsnittstallene for antall reisende en dag i juni, ville i så fall i underkant av 20.000 reisende blitt berørt av streiken i løpet av et døgn.

YS Navo-leder Jan Erik Gulbrandsen sier i en kommentar at de strakte seg langt for å finne løsninger. Han karakteriserer meklingen som komplisert.