Bystyret ønsker ikke å innføre en ordning der skoler må søke om å få arrangere skolegudstjenester.

Det var Tina Åsgård (SV) som hadde levert inn forslaget. Hun mener at skolene i Bergen ikke ivaretar barna som ikke deltar i skolegudstjenester.

Forslaget fikk stemmene til Rødt, SV, MDG, pluss syv fra Ap, som for anledningen hadde fristilt sine representanter. Et mer moderat forslag fra Venstre fikk litt flere stemmer, men også mindretall.Byrådspartiene, sammen med Sp og Byluftlisten, sikret flertall for innstillingen om at ordningen med gudstjenester skal fortsette som i dag.

— Må bake boller til de andre

Utdanningsdirektoratet har formulert forutsetninger for hvordan skolegudstjenester kan arrangeres, blant annet at det skal være enkelt å forstå hva man kan be seg fritatt for, at det er gode alternativer, og at det skal informeres om gudstjenester i god tid.

Ifølge Åsgård er partiet blitt kontaktet av ikke-religiøse foreldre som mener skoler i Bergen bryter reglene.

- Hvis alt var såre vel, hadde vi ikke trengt dette forslaget. Men når vi har fått tilbakemeldinger på at informasjonen om skolegudstjeneste er for dårlig, så må vi stramme opp i det, sier Åsgård, som mener at når skolene må søke, er det opp til kommunen å passe på at forutsetningene oppfylles.

Oddny Miljeteig (SV) viste til eksempler der elever som ikke deltok i gudstjeneste ble satt på gangen eller satt til å bake boller til de andre elevene.

— Da vil jeg som KrF-er si at slik vil vi ikke ha det. De elevene må få et meningsfylt alternativ. Det trenger ikke være tur til Disneyland, men det skal være noe annet, svarte Trygve Birkeland.

- Fortier historien

Hallstein Aadland (Frp) kalte forslaget unødvendig, og hevdet at det var i strid med grunnloven.

Marita Moltu (KrF) mente at SV ville undergrave det kristne verdigrunnlaget i Norge.

— SV vil fortie en viktig del av historien vår. I realiteten er det få elever som reserverer seg mot gudstjenester, også blant dem som tilhører andre religioner, sa hun