På skiltene som informerer om gravearbeidene i Bergen sentrum har det stått at arbeidene skal være ferdige høsten 2006. På den siste høstdagen i dag, er det bare å konstatere at gravingen slett ikke er over mange steder. Skiltene skiftes derfor ut.

— Vi har blant annet truffet på mye fjell i Vaskerelvsmauet og måtte til med borerigg. Det forklarer litt av det som gjerne gjør at det tar litt lengre tid enn beregnet, sier Arne Jensen, senioringeniør i vann- og avløpsetaten i Bergen kommune.

Gravearbeidene i Håkonsgaten er nå ferdige. I Vaskerelven gjenstår det fortsatt arbeider.

— Det blir nok over nyttår før det blir gjennomkjøring helt ifra Olav Kyrres gate til Teatergaten, sier Jensen.

De fleste steder i sentrum er vann- og avløpsetaten ferdig med sin del av jobben, men fremdeles gjenstår det å legge fjernvarme noen steder. Veikontoret har også arbeider blant annet i Vaskerelven hvor det gjenstår brolegging.

— Det som heter Vaskerelven vil bli ferdig i løpet av januar. Hele krysset inn i Engen/Veiten skal være ferdig i midten av februar. Når vi kommer til Engen videre mot Teatergaten, vil det gå ut til sommeren, sier Jensen.

Han vil ikke gå med på at veiarbeidene er blitt mye forsinket.

— Undersøkelsene i forkant har ikke slått helt til. Det blir feil å beregne ut fra de første prognosene, fordi det da var helt andre forutsetninger enn det som ligger til grunn nå, sier Jensen.

NYE SKILT: Vaskerelven skal være ferdig til januar. I midten av februar skal krysset Engen/Veiten være ferdig, mens det videre mot Teatergaten kan gå helt til sommeren før gravingen tar slutt.
Finn Arnesen
IKKE FERDIG: Det er fortsatt en del som gjenstår før denne delen av Foreningsgaten er klar for trafikanter.
Finn Arnesen
UT ÅRET: I januar skal det Vaskerelven være finpusset og klar.
Finn Arnesen