Den er imidlertid blitt mindre og mindre mens utgiftene ikke har gått samme veien. Torgdagsutvalget var lite lysten på å bli sittende med et underskudd, men nå har næringslivet i Bergen sagt at det kan tenke seg å støtte Torgdagen. Budsjettet er ikke på mer enn knappe 150.000 kroner.

Dermed har utvalget bestemt at Torgdagen i Bergen skal arrangeres for 26. gang lørdag 14. juni. Der er riktignok enda en kjelke i veien: Kommunens plan om å rive Skur 10. Da skal torghandlerne få lager i tre plasthaller à 21x7 meter på Blomstertorget — det arealet Torgdagen benytter.

Når planen blir satt ut i livet, vet man ikke – men utvalget forsikrer at Torgdag blir det, plasthaller eller ikke. På eller ved Torget, og dermed basta.