— Det blir ikke datokjøring i Bergen, opplyser konstituert kommunikasjonsdirektør Elisabeth Farstad i Bergen kommune mandag ettermiddag.

Kommunen blir nedringt av folk som lurer på hvordan de skal få hverdagen sin til å gå opp dersom datokjøring blir innført for å redusere luftforurensingen.

— Vi får mange henvendelser fra bekymrede mennesker som lurer på om og når datokjøring blir innført, sier Farstad.

Disse kan puste lettet ut i denne omgang.

Diskuterer løsninger

Kommunens folk samler nå informasjon om hvilke løsninger som kan tas i bruk og hvilke som virker etter hensikten. Politiet og Statens Vegvesen er blant samarbeidspartnerne.

— Bergen kommune har ikke fått samme klare forståelsen fra departementet om at vi har hjemmel til å kreve datokjøring, som media har fått, sier Farstad.

Hun understreker at luftmålingene i Bergen ikke viser noen krise for øyeblikket, men at kommunenes folk følger målingene tett.

Verdiene i vinter lå godt over grensen for det som er tilrådelig på 200 mikrogram pr. kubikkmeter.

— Vi hadde krise i vinter da det ble målt over 400 NO2, nå ligger det for det meste på under det halve. Bergen har ingen krise nå, og vi gjør det som vi vet virker. Vi vasker gatene for å bli kvitt svevestøvet, sier Farstad.

Diskuterte datokjøring

Byrådet har i dag diskutert ulike løsninger med sine samarbeidspartnere. Politiet opplyser at kjøreforbudet er hjemlet i Vegtrafikklovens paragraf 7, men trenger nærmere retningslinjer for hvordan kontrollen skal utføres.

— Vi har hatt kontakt med Vegdirektoratet i dag og venter en nærmere avklaring derfra, sier Jens A. Kleppe, sjefen for trafikkavsnittet ved Hordaland Politidistrikt.

Han sier det fortsatt er uklart hva slags reaksjoner politiet skal møte eventuelle lovbrytere med og hvor stor en bot skal være for å kjøre ulovlig.

Ikke helsefare nå

Dersom man skal bruke kommunehelsetjenesteloven, må det være overhengende fare for at grenseverdiene overskrides.

— Vi følger Helsevernetatens anbefalinger i dette spørsmålet, og til nå er vurderingen at denne faren ikke er overhengende. Men dette kan fort endre seg, sier Farstad.

Da par- og oddetallskjøringen ble innført sist vinter, ble målet om å få redusert biltrafikken nådd. Ordningen ble raskt avblåst fordi et væromslag med vind tok seg av giftlokket og datokjøringen kunne oppheves.

Parkeringsrestriksjoner, sambruksfelt, innfartsparkering og ekspressbusser har ikke enkeltvis hatt noen målbar effekt på luftkvaliteten.

— Skal vi sette inn tiltak, så blir det derfor full pakke. Vi vet at tiltakene ikke enkeltvis hadde målbar effekt sist, sier Farstad.

Ap krever strakstiltak

Opposisjonen er ikke imponert over byrådets innsats. Arbeiderpartiets Ruth Grung forlanger strakstiltak langt utover vaskingen av gater for å få vekk svevestøvet.

Ap vil ha daglig rengjøring av gatene, og i tillegg vil de forby biler med piggdekk og stenge av parkeringsplasser i sentrum. De vil også kreve at fylkeskommunen setter opp ekspressbusser og at alle busser som har ruter i inversjonsområder går på mest mulig miljøvennlig drivstoff.

For å bedre flyten av trafikk over Danmarks plass, vil de stenge av muligheten for av— og påkjøring til Michael Krohnsgate og Ibsensgate.

Grung mener at med værutsikter som kaldt og fint, med svak vind i flere dager fremover vil føre til at det såkalte giftlokket vil bli liggende og tettere.

Er datokjøring veien å gå for å bedre luftkvaliteten i Bergen? Hva synes du?