Av HALLGEIR OFTEDAL

Han ble innkalt til avhør på grunn av innbetaling av kontanter i en bank på Hedmark og etter en hvitvaskingsmelding fra Økokrim. Pettersen var redd for å miste bevillingen til sin nye restaurant i Sandnes. I avhøret var det stor interesse fra politiet for utleieforholdet i Nedre Dalgate. Han ble noe utslått av denne store interessen.

Dommer Bjørnestad: — Hva forklarte du til politiet?

Pettersen: - Jeg forklarte meg uriktig.

Dommeren: - Nå skjønner du vel at det begynte å brenne...

Pettersen: - Ja, nå begynte det å bli varmt.

Etter noen uker ble han innkalt til nytt avhør. Pettersen ble " satt ut". Det var stor interesse for utleieforholdet i huset. Han ble bedt om å avgi en referanseprøve for DNA.

— Det hadde jeg ingen problemer med, sa Pettersen.

Politiet var fortsatt svært interssert i leieforholdet i Nedre Dalgate. 8. januar i år ble han arrestert.

— Jeg skjønte at det ikke var noen parkeringsbot som var bakgrunnen for arrestasjonen. Det var masse politifolk med våpen rundt meg.