I går skrev bt.no om maneten som har gjort stor skade i Svartehavet. Erik André Jakobsen (13) hadde tatt ett bilde av en to-tre centimeter lang manet utenfor Alvøy, halvannen kilometer vest for Bergen lufthavn, Flesland. Bildet liknet på rovmaneten, som ikke tidligere hadde blitt observert i norsk farvann.

— Eksperter i USA har bekreftet at bildet som ble publisert i bt.no i går er Mnemiopsis leidyi. Det vil si arten som har sin naturlige utbredelse langs Amerika, og som er blitt introdusert i Svartehavet, sier forsker Tone Falkenhaug ved Havforskningsinstituttet.

Vil gi maneten navn

Falkenberg har fått bekreftet fra tre amerikanske forskere at det er den nye rovmaneten, etter at hun fikk bildet fra Bergens Tidende i går. Larry Madin, Richard Harbison (begge fra Woods Hole Oceanographic Institution i Massachusetts) og Claudia Mills (University of Washington) er enige om at bildet viser den nye typen rovmanet.

— Nå lurer vi på om vi skal gi den et norsk navn. Et mulig navn er amerikansk lobemanet, sier Falkenhaug.

Har du et forslag? Send oss ditt navnetips!

En liknende Ribbemanet som finnes i norsk farvann heter nemlig Lobemanet, og den nye maneten er svært utbredt i nordamerikansk farvann.

Dermed er den nye arten bekreftet i norske farvann. Det viser seg imidlertid at en doktorgradsstudent ved Universitetet i Oslo (UiO) så den nye rovmaneten i Vrengensundet ved Tjøme allerede 10. september.

— Vi fanget den i felt og fikk tatt bilde av den. Den ble så bekreftet som den nye Ribbemaneten, sier doktorgradsstudent Hege Vestheim ved institutt for biologi ved UiO.

Vet ikke hvor den kommer fra

Foreløpig vet ikke forskerne hvor den nye Ribbemaneten kommer fra.

— Det pågår forskning i USA på om den har opprinnelse i Svartehavet eller USA. Keith Bayha ved University of Delaware har hentet prøver i Vest-Europa, men resultatene er ikke klare ennå, sier Falkenhaug.

Havforskningsinstituttet regner nå den nye arten som permanent etablert i norske farvann, og følger opp hvordan den utvikler seg.

— Selv om maneten potensielt kan skape problemer, vil vi peke på at forutsetningene for masseforekomst i Nordsjøen og Skagerrak er noe annerledes enn i Svartehavet og Kaspihavet. For det første er temperatur og salinitetsregimet mindre gunstig, for det andre finnes predatoren som kontrollerer bestanden i Svartehavet allerede i økosystemet, og for det tredje finnes det flere konkurrenter om føden, skriver forsker Anders Jelmert i et forskningsnotat.

Etter at bt.no skrev om rovmaneten i går, har vi fått mange henvendelser fra lesere som mener å ha sett maneten. Det meldes blant annet om observasjoner ved Glesvær i Sund kommune, Egersund og Hope kai ved Grimstadfjorden.

ROVMANET: Det er nå bekreftet at maneten Erik André Jakobsen (13) tok bilde av utenfor Bergen 19. november er den typen rovmanet som har gjort stor skade i Svartehavet.
Erik André Jakobsen