Det Bergenske Dampskibsselskap

På havet tapte Det Bergenske Dampskibsselskab 27 av sine 50 skip. 134 sjøfolk mistet livet. Men på land tjente rederiet enorme beløp på sitt samarbeid med Nazi-Tyskland. Dette er den mørke historien om Bergens stolthet gjennom 130 år.

MENS NORSKE SOLDATER fortsatt kjempet mot Hitlers tropper i Norge, fikk tyskerne hjelp fra «Bergenske». Her satt toppsjefen, Thomas Falck, som tillitsmann for rederne, og skaffet skip til fienden. Skip som fraktet våpen, bensin, ammunisjon og flybomber for den tyske angrepshæren. Fra krigens første måned tjente BDS enorme beløp på samarbeid med okkupantene.Falck alene tidoblet sin personlig formue fra 1940 til 1945.

DA KAMPENE var over fikk «Bergenske» kontrakt på all levering av sement fra Tyskland til Vestlandet. Det var mye som skulle til når Festung Norwegen skulle bygges: Fire millioner sekker sement.Ubåtbunkeren på Laksevåg og en rekke forsvarsanlegg rundt Bergen ble bygget ved hjelp av BDS sitt Spedisjonsfirma. Senere også under tyskernes industrireising i Sauda og Årdal, blant annet med grov bruk av russiske krigsfanger.Ikke nok med det:BDS-ledelsen stilte sine folk og lastebiler til disposisjon for okkupantene, døgnet rundt. Både julaften og pinseaften ble sjåførene jaget ut på tyskeroppdrag. Troppetransport, våpen, kull, drivstoff, høy, mat og byggevarer. Og en gang berget BDS en kanon som tyskerne hadde mistet i en myr på Ulven.Flere av sjefene pleiet sosial omgang med tyske offiserer, og «Bergenske» var rundhåndet med gaver til sine naziforbindelser.Men ingen i rederiet ble noen gang dømt eller straffet for sine handlinger.

BERGEN POLITIKAMMER etterforsket BDS-sjefene i ett og et halvt år etter krigen. Politiet konkluderte med at rederiet opptrådte utilbørlig i sitt erverv med tyskerne.De innstilte på tiltale mot to: Thomas Falck og Spedisjonsavdelingens sjef, Thorolf Schjøtt.Statsadvokaten for landssviksaker i Bergen het Claus Wiig. Han erklærte seg inhabil i saken, da broren Gustav var direktør i «Bergenske». Deretter ble Claus Wiig ansatt som rederiets advokat, en stilling han hadde gjennom mange år.Dermed havnet landssviksaken hos den unge juristen Andreas Cappelen (1915-) ved embetet i Stavanger.«Så vidt jeg forstår min bror Claus, er Cappelen en meget kjekk mann», skrev Gustav Wiig i et notat til sin sjef Thomas FalckAndreas Cappelen, som senere ble statsråd i en rekke Ap-regjeringer, valgte å ikke følge politiets råd.Han lyttet til direktørenes forklaringer, og anbefalte riksadvokaten å henlegge hele saken, etter bevisets stilling.Riksadvokat Sven Arntzen, som også var en god venn av Gustav Wiig, var ikke uenig.

SLIK BLE SAKEN forsøkt dysset ned, og glemt av alle, bortsett fra en mann: Overlærer Rolf Suleng ved Bergen Sjømannsskole.Han drev sitt personlige felttog mot direktør Falck og «Bergenske» i flere år etter henleggelsen. Suleng mente at de som hadde tjent store penger på samarbeid med fienden, burde straffes for det.Selv mistet han to brødre i motstandskampen mot Nazi-Tyskland.

Les også:

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.

Velkommen til debatt i Bergens Tidende. Vi setter pris på sterke meninger. I våre kommentarfelt er det høyt under taket, men vi tolererer ikke trakassering, trusler eller hatefulle meninger. Vis respekt for andre debattanters meninger, etnisitet, religion og legning. Husk at mange leser dine ytringer her på bt.no. Tenk derfor nøye gjennom hvordan du ønsker å fremstå. Du må skrive under fullt navn.

Vennlig hilsen Gard Steiro, sjefredaktør.

Siste fra Lokalt

Fakta

fakta/BDS

* Det Bergenske Dampskibsselskab (1851-1989) ble stiftet av industrigründeren Michael Krohn, som også sto bak etableringen av Bergens Mekaniske Verksteder. Bergen Privatbank var som vanlig den finansielle ryggraden.* Selskapet kom raskt i gang med Englands-ruten, og senere Hurtigruten og Hamburg-ruten, Spedisjonsavdeling og frilager.* BDS ble etter hvert et av flaggskipene i bergenskapitalen, sammen med Privatbanken, Vesta Hygea, Hansa Bryggeri og BMV.* I 1940 hadde rederiet 50 skip. 27 gikk tapt i krigen, 134 sjøfolk mistet livet.* Etter krigen drev BDS også en rekke hoteller i Bergen og på Vestlandet.* I jappetiden på 1980-tallet ble selskapet ribbet og strippet. I dag eksisterer bare navnet, eid av rederiet J L Mowinckel.