Hun hadde etablert ekteskapsbyrå i Oslo i 1966 og opprettet filial i Bergen i 1969. Giftlystne måtte møte på Hotell Terminus for å registrere seg. I september 1971 solgte hun bergensfilialen til barneskolelærer Esther Krogh Sælen.

Her følger noen sitater fra et intervju med Britt Løfwander i BT i april 1971, mens hun ennå var Kirsten Giftekniv i Bergen:

«Dessverre mangler vi damer. Jeg har inntrykk av at mange yngre kvinner nødig vil innrømme at de ikke har kavalerer. Dette er så dumt, for jeg har veldig mange kjekke menn ledige.»

«Et viktig poeng er at når to føler at den lille gnisten er tent, så kommer de til meg og spør om jeg tror de gjør klokt i å utvide bekjentskapet. Ettersom jeg har snakket med dem begge på forhånd og vet hvilken bakgrunn de har, kan jeg straks si ja eller nei.»

«Jeg vil frarå ekteskap i ethvert tilfelle der kvinnen tjener mer enn mannen. En mann som tjener mindre enn kona vil føle seg liten.»

«Hvis jeg for eksempel finner ut at en mann er gjerrig, sier jeg nei, dessverre, ham kan jeg ikke hjelpe. Det samme skjer når en dame erklærer at hun ønsker en mann som er pen og har mange penger.»

«Nå synes jeg det er på tide at det offentlige tar over min virksomhet. Dersom min virksomhet ble videreført i statlig regi, tror jeg at det å søke hjelp til å finne en livspartner lettere ville bli akseptert av alle.»