Det skriver Gulating lagmannsrett på pressens nettsider. Det er ventet at det vil bli plukket ut et vinnerutkast i midten av august 2003.

Ifølge en avtale mellom Statsbygg og Bergen kommune, skal Staten overta om lag 1500 kvadratmeter mellom Kaigaten og Christies gate.

Det er en forutsetning av bygningene vest for brannstasjonen skal rives. Rettsbygningen vil få et bruttoareal på vel 5000 kvadratmeter.

Juryen for konkurransen består av flere fagfolk, samt personer fra staten, kommunen og Gulating lagmannsrett.

(NTB)