— Det er særlig landformen og den geologiske formasjonen som er karakteristisk for dette området. Mange bruker Hallingskarvet til friluftsaktiviteter og man ønsker å verne villreinen som holder til her, sier rådgiver Anniken Friis hos Fylkesmannen i Hordaland.

Nasjonalparken ligger i Hol kommune i Buskerud, Ulvik herad i Hordaland og Aurland kommune i Sogn og Fjordane. Rådgiveren tror verningen får få praktiske konsekvenser for Vestlandsfylkene.

— I Hordaland ligger nasjonalparken så høyt at det ikke er noe utbyggingspress, sier hun.

Det blir heller ikke forbudt å kite i den nye nasjonalparken, iallefall ikke med det første.

— Vi kommer til å følge utviklingen nøye. Hvis vi ser at ulike ferdselsformer kommer i konflikt med plante -og dyreliv, er det mulig å få inn vedtak som forbyr disse, sier Friis.

Finse blir det biotopvernområde. I praksis er dette omtrent det samme som en nasjonalpark, men på grunn av kraftlinjen kan stedet ikke vernes på samme måte som Hallingskarvet.

— Dette er særlig for å binde sammen trekkområder og areal for villreinen på Hardangervidda og i Norfjella, sier Anniken Friis

KNUT STRAND