ELLEN KONGSNES

HANS K. MJELVA

Støtter du streiken? Si din mening!

Lærerne vil hindre at mer av arbeidstiden blir gjort om til kontortid.

— KS vil at vi skal jobbe 45 timer i uken uten overtidsbetaling, sier Helga Hjetland, leder i Utdanningsforbundet.

Ledelsen i KS mener de bare tar lærernes spesielle arbeidssituasjon på alvor.

— Vi forholder oss til at de jobber i skippertak, færre uker i året enn andre arbeidstakere. Da blir det ni timer per dag, 39 uker i året, sier direktør Olav Ulleren.

Mister fleksibilitet

I praksis kjemper lærerne for å slippe syv til tolv timer ekstra tilstedeværelse på skolen hver uke, det vil si én til to timer mer hver dag, avhengig av om de underviser i grunnskole eller videregående skole.

KS vil kutte i lærernes «selvstendige tid» og binde den opp til kontortid. KS vil heller at rektorene ved den enkelte skole skal bestemme hvordan lærerne skal bruke arbeidstiden sin

Utdanningsforbundet mener dette fratar lærerne all fleksibilitet i arbeidsdagen i en tid der stadig flere arbeidstakere får mer fleksitid på jobben.

— Dette er ikke måten å skape motiverte lærere som skal gjennomføre kunnskapsløftet i skolen, sier Hjetland og anklager KS for å ikke vite hvordan skole bør drives.

Ny hverdag

— Skolehverdagen har endret seg. Det er nødvendig med mer teamarbeid og samarbeid mellom lærer og elev utenfor klasserommet. Det må skje på skolen og da må læreren være der, sier Ulleren.

Arbeidslivsekspert og professor Geir Høgsnes støtter lærernes behov for andre arbeidstider enn andre arbeidsfolk:

— Så lenge skolebarna skal ha lang sommerferie, må nødvendigvis lærerne ha en spesiell arbeidstidsordning, sier sosiologiprofessor Geir Høgsnes ved Universitetet i Oslo.

Han forstår at lærerne er imot mer tilstedeværelse på skolen

— Det er fysisk umulig å få kontorplass til alle lærerne på skolen, selv om forholdene utbedres, sier Høgsnes.

En undersøkelse viser at 60 prosent av lærerne sier at de ikke klarer å jobbe uforstyrret på skolen slik det er i dag.

Kan velte oppgjøret

Dagens demonstrasjon fra lærerne øker faren for at årets lønnsforhandlinger sporer av før de i det hele tatt er i gang.

— Det er ikke så lett å gå videre akkurat nå, sier Olav Ulleren om de forestående lønnsforhandlingene med lærerne som skulle startet på mandag.

Helga Hjetland er innstilt på å starte forhandlingene på mandag.

— Hvis de vil prate med oss, da, sier hun.

KS har dessuten flere krav i ermet som vil få lærerne til å rygge. KS vil avvikle hele kompetanselønnssystemet for lærerne, som gir alle lærere lønn etter utdanning, uavhengig av jobb og funksjon.

KS mener det er urimelig å betale en norsklærer for tilleggsutdanning i gymnastikk. KS vil heller ikke ha automatikk i at en lektor i grunnskolen med syv års utdanning får lektorlønn, når kravet i grunnskolen er vanlig fireårig lærerskole.

Helga Hjetland er redd for at kvaliteten i skolen blir dårligere hvis lærerne slutter å ta etterutdanning. Og hvis de ikke får lønnskompensasjon, har de ingen motivasjon for å ta utdanning på sin egen fritid, slik de gjør i dag.

Stavanger Aftenblad/Bergens Tidende