«Hvorfor er det kø?» «Er tunnelen stengt?» «Hva er det nå, da?»

Slike hjertesukk kommer jevnt og trutt fra bilistene i bergenstrafikken. Og noen av svarene finner vi i Statens vegvesens rapport «Hendelser i vegtunneler», som tar for seg noe over 3000 hendelser i norske tunneler.

— Den viktigste årsaken til at et kjøretøy har stoppet opp i tunnelen er teknisk feil, heter det i rapporten.

En av fem tomme for bensin

Rapporten tar for seg årene 2001 til 2003, og finnes ikke i nyere versjon. Finn Harald Amundsen, seksjonsleder ved trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen og ansvarlig for rapporten, mener imidlertid at tallene også vil være gyldige i dag.

  • Der årsaken er oppgitt, skyldes over halvparten av tunnelhendelsene «teknisk feil på kjøretøyet».
  • Drivstoffmangel skjer i omtrent ett av fem tilfeller
  • Rundt en av ti hendelser er en kollisjon.

— Ja, det er som oftest små ting, men konsekvensene blir likevel store. Skjer det i rushtrafikken er det plutselig en times stopp og store forsinkelser for trafikantene, sier Terje Totland, seksjonsleder i Veitrafikksentralen Region vest.

Ulykker og uhell i bergenstunnelene skjer gjerne når noen skal skifte felt.

— Som oftest oppstår ulykkene når noen skal skifte felt. En god del bilister går også tom for bensin. Noen går faktisk tomme for bensin mens de står i kø, sier Totland.

Politiet tror at ulykken mandag morgen denne uken skjedde i forbindelse med nettopp et feltskifte.

En annen viktig årsak til ulykker er ren og skjær dumskap, skal vi tro politiet. Ingen steder i landet blir flere tatt for råkjøring enn i Hordaland.

Daglig trøbbel i tunnelen

Ifølge rapporten måtte Fløyfjellstunnelen i 2003 stenge omtrent annen hver uke på grunn av en «hendelse», men det understrekes at det trolig er «store mangler» i innrapporteringen.

Noe Totland kan bekrefte.

— Det høres ikke riktig ut. Jeg har inntrykk at det skjer noe hver eneste dag i Fløyfjellstunnelen, enten det er korte eller lengre stopp. Det er ganske ofte, sier Totland, som daglig deltar i overvåkningen av bergenstrafikken.

Personbiler er involvert i nesten åtte av ti tilfeller. To av ti er med tungekjøretøy, ifølge rapporten.

— Det høres riktig ut. Det er personbiler og varebiler som lager krøll der inne, sier Totland.

På landsbasis fører en «hendelse» i to av tre tilfeller til at hele eller deler av tunnelen må stenge. Fløyfjellstunnelen har den lengste stengetiden som er registrert i rapporten - 6,5 timer.

Sjekk oppdaterte veimeldinger her

Hva er din verste kø-opplevelse? Diskuter saken her.

RUSHKØ: Morgenrushet på Danmarks plass i fjor sommer.
Paul S. Amundsen
DAGLIG: - Jeg har inntrykk at det skjer noe hver eneste dag i Fløyfjellstunnelen, sier Terje Totland ved Veitrafikksentralen.
Statens vegvesen