Usikkerhet rundt byggingen av Skansetunnelen utsetter dobling av bompenger i Bergen. Det usikre faktagrunnlaget for den omstridte bytunnelen er etter det BT kjenner til, bakgrunnen for at Samferdselsdepartementet bruker tid på å behandle bompengesøknaden fra Bergen og Hordaland.

Det er i denne bompengesøknaden man foreslår å doble gebyrene i bompengeringen. Pengene skal brukes til å finansiere Bergensprogrammet. I dette prosjektet ligger en rekke prosjekter som:

  • Videreføring av Bybanen til Flesland
  • Ringveg vest-utbygging
  • Gang— og sykkelveier
  • Skansetunnelen

Dårlige regnestykker

Opprinnelig skulle de nye takstene trådt i kraft 1. januar i år, men lang behandlingstid i departementet har ført til at saken fremdeles ikke er oversendt Stortinget. Det er stortingspolitikerne som må godkjenne bompengesøknaden.

Utsettelsen har ført til krass kritikk fra lokalpolitikere. 15. januar sa byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) følgende til BT om den lange behandlingstiden:— Det er pussig. Vi brukte én måned på den, for å gi regjering og Storting god tid på å behandle søknaden. Nå bruker de over ett år på samme søknad. Og det burde være en enkel jobb, vi snakker jo bare om en forlengelse av det eksisterende Bergensprogrammet, sier han.

Slik BT forstår var det derimot alt annet enn en enkel jobb som ble oversendt departementet. Regnestykket som ble presentert i forbindelse med byggingen av Skansetunnelen var preget av usikkerhet.

Ifølge søknaden skal man begynne byggingen i 2016, og tunnelen skal koste 700 millioner.

Uferdig grunnlag

En rekke momenter rundt kostnaden av tunnelen er usikre. Selve prisbeløpet settes det store spørsmålstegn etter, og departementet har hentet inn flere vurderinger av eksterne aktører for å kvalitetssikre søknaden. Mye tyder på at tunnelen vil bli mye dyrere enn det som Bergen og Hordaland skisserer i søknaden.

Dersom de lurte på noe ville det jo vært enkelt å ringt oss, eller ta telefonen når vi ringer. Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF)

Kilder i departementet påpeker at en bompengesøknad som legges frem for Stortinget må være kvalitetssikret i forkant.

Etter det BT kjenner til, er kvalitetssikringene nå gjennomførte, og bompengesøknaden skal kunne sendes videre til Stortinget om ikke for lang tid.

Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) var ikke kjent med departementets forklaring på seindrektigheten. Han karakteriserer den som «interessant».

- Dersom de lurte på noe ville det jo vært enkelt å ringt oss, eller ta telefonen når vi ringer.

Vil komme igang

Rygg presiserer at han synes det er kjempepositivt dersom bompengesøknaden snart når Stortinget.

- Da kan vi komme i gang med bybanebyggingen til Flesland.

Han synes likevel det er rart at Skansetunnelen skal ha forsinket denne behandlingen så til de grader. Han erkjenner at tunnelen verken er ferdig planlagt eller regulert.

- Men alle bompengepakker har prosjekter som man ikke er ferdige med å regulere. Det som er klart og ferdig regulert er de største prosjektene.

Diskuter saken under: