• Når unge føler seg ubrukelige for samfunnet, blir det farlig. Da tar de igjen.

Svein Bjørn Losnegård har jobbet i 20 år med ungdomskriminalitet, og kjenner godt til fenomenet «sinte unge menn», slik det arter seg i Bergen sentrum.

— De er de mest synlige i voldsbildet vårt, og det ser ut til at det blir flere og flere av dem, sier sjefen for politiets ungdomsseksjon i Bergen sentrum.

— Kvitterer med vold

De markerer seg i alle bydelene i Bergen, ikke bare i sentrum. De er å finne blant skoletapere, i ungdomsgjenger, blant minoritetsungdommer. I parker og på kjøpesentre. Eller ute på by'n. Losnegård har inntrykk av at disse unge mennene tyr lettere til vold enn tidligere.

— De kvitterer med vold i mange situasjoner. Ved pågripelser ser vi for eksempel at noen har med seg stikkvåpen og slåsshansker, for å forsterke selve volden.

— Leter de etter en grunn til å slå?

— Mange gjør det. Som regel er det svært lite som skal til før de finner et påskudd. De kan påstå at den eller den har sagt noe om noen de kjenner. Det er grunn god nok til å ta hevn, sier han.

Offeret er ofte tilfeldig.

— Det trenger ikke alltid være rus med i bildet, heller. Ofte er volden rett og slett en utagerende handling for noe som irriterer innvendig.

**Les BTs leder:

Unge frustrerte menn

— Stort foreldreansvar**

Losnegård oppfordrer voksne til å ta større ansvar for disse ungdommene, og sier at i svært mange tilfeller har de sviktet totalt.

— Mer enn en gang har jeg vært skuffet over hvor lite foreldre tar tak i ting. De betaler seg ofte fri for å få mer fritid selv. Så blir ungene gående for seg selv, uten positive ting å ta seg til. Frustrasjonen går over i voldelige handlinger.

— Når foreldrene skal ta tilbake kontrollen, er det for sent, og det offentlige har ikke ressurser nok til å ta tak i problemene til disse ungdommene.

— Hva kan man gjøre for dem?

— Jeg har ingen fasitsvar, men foreldreansvaret stikker dypt. Foreldre må være foreldre fra dag én og bruke tid sammen med ungene. Du ser ofte i idrettslag at de samme foreldrene går igjen. De samme har alltid tid, de samme har aldri tid, sier Losnegård.

Hvorfor slår unge menn? Si din mening.