Sjøfartsinspektør John Ramsøys rapport til politiet la grunnlaget for at saken ble henlagt denne uken.

Verken los, rederi eller kaptein Andreas Dimarakis blir straffeforfulgt etter forliset som forårsaket at 600 tonn olje lekket ut og tilgriset store deler av vestlandskysten.

Hemmelig Sjøfartsinspektørens rapport har inntil nå vært unntatt offentlighet. På bt.nos forespørsel, og etter flere diskusjonsrunder, valgte Sjøfartsdirektoratet i dag å offentliggjøre rapporten.

Ramsøy har ikke funnet noen mangler ved prosedyrer eller rutiner om bord, selv om kapteinen var «noe passiv» da skipet begynte å reke mot grunnen ved Hellisøy fyr.

Ramsøy skriver at kapteinen burde ha varslet tidligere, men han tviler på om det er tilstrekkelig bevis for at kapteinen brøt rapporteringsplikten.

Illebefinnende Sjøfartsinspektøren har også undersøkt om kapteinens illebefinnende noen timer tidligere kan ha hatt innflytelse på hans vurderingsevne.

Dimarakis holdt på å besvime da kokken kom på broen klokken 1410 med en nesten avkuttet finger.

Verken en psykiater ved Sandviken eller assisterende fylkeslege Svein Hindal trodde at hendelsen kan ha påvirket kapteinen flere timer senere.

Les hele rapporten her.

HELGE SKODVIN (arkiv)