— Jo eldre folk blir, jo større risiko er det for kryss- og møteulykker, sier Hans Olav Hellesøe. Han er leder for Statens vegvesens analysegruppe for ulykker på Vestlandet.

Kartet øverst viser alle dødsulykkene i Sogn og Fjordane og Hordaland i fjor. Klikk på kryssene for å mer informasjon om ulykkene, og lenker til bt.nos saker om dem.

Du kan se en større versjon av kartet her.

Kollisjon og utforkjøring

Dette er det tragiske mønsteret for dødsulykker:

  • Bilførere over 35 år: Kollisjonsulykker står for rundt 60 prosent av bilførerne som omkommer.
  • Bilførere under 25 år: Mer enn halvparten av bilførerne som omkommer, gjør det i utforkjøringsulykker.

Tallene er basert på ulykkesdata gjennom de siste ti årene fra Statistisk sentralbyrå.

Aleneulykke - Det er store informasjonsmengder som skal vurderes i kryss. Hodet skal beveges frem og tilbake. Det tar lenger tid å få gjort den prosessen hos en eldre en hos en yngre, sier Hellesøe.

De yngre bilførerne, derimot er overrrepresentert i utforkjøringer og såkalte singelulykker, altså ulykker der bilfører er alene.

Ulykkesgruppen har sett på samtlige dødsulykker på Vestlandet i 2008, og konkluderer med at føreren i de fleste tilfellene har hatt en stor tro på egne ferdigheter — når det i virkeligheten har skjedd feilmanøvreringer.

Rusfartssykdom

Dette er de bakenforliggende årsakene til ulykkene, ifølge ulykkesgruppen:

  • Fart: I 17 av 46 dødsulykker i de tre vestlandsfylkene i 2008, var fart en viktig eller avgjørende årsak til ulykkene.
  • Rus: I ti av de 46 ulykkene var alkohol eller andre rusmidler en avgjørende eller viktig faktor.
  • Sykdom: To av dødsulykkene i fjor skyldtes akutt illebefinnende hos sjåføren.
  • Trøtthet: I seks av dødsulykkene har trøtt sjåfør ført til det analysegruppen kaller redusert allmenntilstand.

Les hele rapporten

Hjelp

Derimot finnes det et enkelt hjelpemiddel som kunne berget mange: Bilbeltet.

I halvparten av tilfellene der bilføreren omkom, hadde han ikke på seg beltet.

Tilsvarende rapport for 2007 viste at nesten halvparten av bilistene som omkom på Vestlandet det året, ikke brukte bilbelte. Fem liv kunne vært reddet, konkluderte Vegvesenet, som også foreslo å gjøre det billigere å eie trafikksikre biler.