Godt valg!

Du skal stemme i lokalvalget fordi du er enig i at:

 • det bør holdes folkeavstemninger i viktige saker for kommunens innbyggere.
 • finansieringen av den uønskede Bybanen må eventuelt skje med statlige midler og ikke med bompenger!
 • bilene må kjøre under Danmarksplass og folkene kan gå oppå.
 • vi må få bygget Arnatunnelen, Ringvei Vest, Skansetunnelen og Ringvei Øst.
 • miljø er viktig og vi må gjøre en lokal innsats for å bedre luftkvaliteten og vi må tilrettelegge for trygghet når det gjelder vannkvaliteten.
 • Byfjellene, friluftsområder og strandområder er et viktig ansvarsområde som må komme folk flest til gode. Store Lungegårdsvannet og Nygårdsparken må tilrettelegges for allmennheten.
 • på torget må det selges torgvarer! Og det må tilrettelegges for salg av fisk og sjømat fra båt ved kaien og ellers må det være salgsplasser for korttidsleie på Torget.
 • vi må ivareta den kunst— og kulturskatten som naturlig knyttes til Bergen. Museer, biblioteker og de gamle middelalderkirkene er særdeles viktig å ta godt vare på.
 • når du har en byggesak, må du kunne forvente svar fra kommunen innen rimelig tid.
 • ut ifra hensyn til naboen din skal du få bygge ut huset ditt, uten at et busslass med politikere dumpet i hagen din, skal mene noe om det er pent eller om du trenger det.
 • eiendomsskatten er urettferdig og må bort!
 • når Kommunen eksproprierer eiendommen din, ja så må de selvsagt betale deg markedspris for den.
 • du selv kan bestemme hvor og hvilken skole, privat eller offentlig, barnet ditt skal gå på, fordi pengene følger eleven.
 • vi må avskaffe obligatorisk sidemålsopplæring. Kvaliteten på skoleundervisningen bør måles og evalueres.
 • at skjenker restaurantene mindreårige eller overskjenker gjestene, så bør de miste bevillingen for en viss tid.
 • når det gjelder de eldre, så skal kommunen tilrettelegge maksimalt for å bidra til en verdig alderdom.
 • at både funksjonshemmede og utviklingshemmede skal ha like gode muligheter til å fungere i samfunnet som oss friske.
 • at barn og ungdom som sliter med psykiske lidelser får hjelp.
 • vi trenger flere utleieboliger til sosialhjelpmottakere, men at det må være stramme linjer for å få sosialhjelp.
 • vi må satse mer på forebyggende arbeid innen rus, vold og kriminalitet.
 • alle barn får tilbud om barnehageplass, offentlige og private barnehager sidestilles.
 • ungdom må få tilgang til kommunaleide lokaler for egenaktiviteter.
 • de innvandrerne vi har tatt imot, skal vi ta godt vare på!

_Siv Gørbitz,

Frp-bystyrekandidat_