Valgdeltakelsen er lav blant unge under 30 år. Ved tidligere valg har omtrent halvparten av de stemmebrettigede i denne aldersgrupppen latt være å stemme, som Aftenposten har skrevet om.

Gå inn påminstemme2013.noog fortelle hvorfor du skal stemme.

Påvirke egen fremtid

Guro Ødegård ved Institutt for Samfunnsforskning (ISF) forsker på ungdoms politiske deltagelse og innflytelse.

Hun ser tre hovedtendenser i innleggene leserne har skrevet påminstemme2013.noom hvorfor de skal stemme.

  • Det er relativt sett få som fremmer et politisk standpunkt i sin begrunnelse for hvorfor man vil stemme.
  • I den grad politiske standpunkter synliggjøres, ser dette ut til å være knyttet til en «grønn bølge», altså et ønske om en grønnere politikk. Et annet politisk standpunkt som trer frem, er behovet for et regjeringsskifte og en ny politikk. Men få forteller hva de ønsker å stemme.
  • Det er imidlertid noen ord som utmerker seg som hyppig brukt. Dette er: «klage», «fremtid», «demokrati» og «påvirke». — Dersom man ikke bruker stemmeretten sin, har man heller ikke klagerett over den politikken som føres. Med andre ord: Lar du være å stemme, trenger du ikke å komme klagende i ettertid over den politikken som føres, sier Ødegård.

Stadig flere av dem under 24 år er joi mer enn to år. Her er løsningen til partiene som ikke sitter i regjering.Videre utdyper forskeren at en sentral begrunnelse mange unge bruker for å stemme er ønske og muligheten til å forme fremtiden.

— Det synes å være en tydelig fremtidsorientering i mange av begrunnelsene til de unge velgere.

Unge mennesker mener ifølge Ødegård at de ved å bruke stemmeretten støtter opp under demokratiet. De vil påvirke sin egen fremtid.

— Ordet «påvirke» knyttes ofte opp mot ønske, viljen og plikten å påvirke det samfunnet man er en del av, forklarer Guro Ødegård.

Over 2200 innspill

Så langt har rundt 2200 personer kommet med innspill til Min stemme og fortalt hvorfor de skal bruke stemmeretten. Hvorfor skal jeg ikke stemme, spør en av innsenderne under 30 år.

Dette sier noen av dem som har skrevet inn:

Det er viktig for meg hvordan samfunnet rundt meg er, og da vil jeg være med på å bestemme hvem som skal bestemme!Lone Dahlin Arntsen (24)

Akkurat MIN stemme kan ha noe å si for hvordan utfallet blir. Jeg vet at den betyr noe!Olivia Høilund-Carlsen Ruud (18)

Fordi folk dør for å kunne stemme, så jeg kaster ikke bort min stemme for jeg vil bli hørt!Zewa Murad (22)

Fordi demokratiet ikke er noen selvfølge. Et aktivt demokrati er avhengig av at jeg stemmer!Alexander Solbakken (18)

Jeg støtter demokratiet og syns det er viktig å bruke sin stemmerett.Lena Karlsen (23)

Jeg synes det er viktig å engasjere seg fremfor å klage på alt som er dårlig. Jeg ønsker å være med på å påvirke samfunnet, ikke bare her og nå, men også for fremtidige generasjoner.Annika Franksdotter Hvaal (27)

Eg stemmer fordi eg vil påvirke korleis Noreg skal styrast dei fire neste åra! Miljø, skule og velferd er dei viktikaste sakene for meg.Øystein Fjæra (26)

Jeg vil ha et levende demokrati hvor alle blir hørt. Og i år er det klimavalg, miljøspørsmålet har aldri vært mer aktuelt, og nå må vi unge si fra at nok er nok, vi trenger ikke mer forbruk og mer egoisme nå.Knut Ivar Hestås (29)

Fordi jeg ikke vil ha Siv Jensen som finansminister!Espen Fimland (24)

Fordi det er min borgerplikt. Og fordi jeg er sikker på at hver stemme kommer til å telle mye i dette valget!Jon Arnulf Søbstad (27)

Det er en viktig samfunnsoppgave, både å sette seg inn i politikken som føres i landet, og å ta del i valget av den. Å ikke stemme er å fortelle at man ikke bryr seg.Øyvind Normann (19)

Fordi det er viktig å delta aktivt når man er så heldig å leve og bo i et velfungerende demokrati.Erlend Joramo Brevik (29)

Fordi jeg vil delta i å bestemme over fremtida vår. Den er for bekymringsfull for de unge.Johan Imhof (22)

Jeg er med på å ta ansvar og å bestemme hvilket samfunn jeg vil ha, og samtidig opprettholde demokratiet.Marie Vik (19)

Eg skal stemme fordi eg ikkje vil vere likegyldig til mi eiga framtid.Astrid Raunsgard (24)

Jeg skal stemme fordi jeg kan. Det er ikke en selvfølge i andre land, så når du er så heldig at du kan stemme, hvorfor ikke bruke den. En stemme kan jo forandre alt!Regine Nornes (17)

Hvorfor skal jeg ikke?Marthe Tvedt (28)