Denne uken murte arbeidere igjen det mange har trodd var et tilfluktsrom i Christinegården. Men hullet i fjellet har faktisk vært Sivilforsvarets alarmanlegg fra tidlig 1950-tall. Inspektør Ole Hovland i Sivilforsvaret forteller:

I 1948 vedtok formannsskapet i Bergen at Sivilforsvaret skulle overta gamle fjellhaller og bruke dem til alarmanlegg. Men når Sivilforsvaret var ferdig med å bruke disse, skulle de tilbakeføres til Bergen kommune. Det er det som nå skjer, sier Hovland.

Det er en rekke slike anlegg inne i fjellet i Bergen kommune. Flere er overført til lag og organisasjoner.

300-400 kvadrat

Bergen Sparta bokser inne i fjellet på Skansen. I Helleveien holder et skytterlag til. På Melkeplassen har et borettslag overtatt et anlegg.

— Anlegget i Christinegården var i dårlig stand. Det ene rommet var svært fuktig, sier Hovland.

— Hvor stort er det?

— Mellom 300 og 400 kvadratmeter, svarer han.

Ryddet opp

Sivilforsvarets strategi gikk ut på å være i alarmanleggene når flyalarmen gikk, for så å ta seg frem til stedet som var bombet.

— Denne strategien er forlatt. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vedtok i 1996 at disse anleggene skulle avhendes. De tilbakeføres nå til kommunen, sier Hovland.

Før anlegget ble murt igjen, var et firma innleid og ryddet opp i gammelt skrot inne i fjellet.

— River man ned muren, er fjellhallen åpen igjen, sier Hovland.