Store deler av Bergen vest får nå drikkevann fra Storavatnet. Vannet har tidligere vært brukt som drikkevann, og det er ikke påvist parasitter i vannet i undersøkelsene Mattilsynet og Bergen kommune har utført. Likevel anbefaler kommunen å koke drikkevannet i de aktuelle områdene.

— Det er mulig folk synes vi blir for forsiktige når vi anbefaler å koke drikkevann, men det er vi nødt til så lenge vi ikke kan gå god for vannkvaliteten, sier smittevernoverlege Øystein Søbstad.

Det er spesielt parasittene Giardia og slektningen Cryptosporidium man risikerer å bli utsatt for hvis man ikke følger anbefalingen.

— Det kan være forekomster av disse i Storavatnet, og i så fall blir de ikke fjernet ved tilsetning av klor. Der er det UV-stråling og rensing med ozon som gjelder, sier Søbstad.

Tidligere undersøkelser har vist at mange blåser i kommunens råd og lar være å koke vannet før de drikker det.

— Det er et ansvar folk i så fall velger å ta selv, sier Søbstad.