• En lang tunnel vil lede over halvparten av all trafikken som nå gå over Nøstegaten inn i Fjellet.
  • En lang tunnel vil spare boligområdet Nøstet og Sydnes for mye fremmedtrafikk.
  • En lang tunnel er enklere å føre frem fordi den kan gå i fjell. Den korte tunnelen med innslag foran Sentralbadet skal graves ned i leirgrunn og krever sikringstiltak mot husrekken langs Nøstegaten som nå er fredet.
  • En lang tunnel vil ikke legge beslag på den kommunale tomten nedenfor Sentralbadet som er en indrefilettomt kommunen kan ta seg godt betalt for.
  • En lang tunnel vil kunne åpne en tverrgående bussforbindelse fra Nordnes mot Vest. Det vil du ikke kunne få med en kort tunnel.