— Kapteinen greide ikke å holde skipet på ren vestlig kurs ut Fedjeosen. Farten sank, og den sterke vinden tok tak i fartøyet, vedgår direktør Nicolas Wilmot i forsikringsselskapet Gard.

Han bekrefter også at skipets propell til tider spant i friluft.

Ut fra hva han har hørt om ulykken, mener sikkerhetsekspert Arne Sagen at MS «Server» ikke kan ha tatt inn nok ballastvann da det la fra kai i Årdalstangen.

Som et tomt eggeskall

— I så fall vil båten flyte som et tomt eggeskall og uten manøvreringsevne, sier han.

Han understreker at det til enhver tid er kapteinens ansvar å sørge for at fartøyet tar inn nok ballastvann til at det blir stabilt under alle værforhold.

— Hvis ikke det skjer, er det utvist dårlig sjømannskap, sier Arne Sagen.

Trimmingen av MS «Server» vil uten tvil bli et sentralt punkt under sjøforklaringen.

— Kapteinen mener selv at fartøyet var tilstrekkelig nedballastert. Mer kan jeg ikke si nå. Detaljene vil komme frem i sjøforklaringen, sier Nicolas Wilmot.

Voldsomme krefter

Losen har ikke bemerket noe uvanlig med seilasen fra Årdalstangen til han gikk fra borde 50 minutter før forliset. Med losen om bord gikk skipet i smulere farvann, og etter utløpet av Sognefjorden mer rett mot vinden.

Først da MS «Server» dreiet mot vest ut Fedjeosen, kom sjø og vind skikkelig inn fra siden og rusket i det 180 meter lange, tomme lasteskipet.

Her ble skipet utsatt for voldsom sidevind. Når de 7-8 meter høye bølgene i tillegg gjorde at propellen tidvis gikk i friluft, har skipet mistet viktig motorkraft - og deretter grunnstøtt.

Vil spare drivstoff

— Mange kapteiner har dessverre en tendens til å gå uten, eller med minimale mengder, ballastvann fordi de tror de sparer brennstoff, tilføyer Sagen.

Det finnes internasjonale regler for mye ballast skip skal ta inn.

— Hvis propellen på «Server» har vært over vann, kan reglene være brutt, sier Arne Sagen.

Turtallet på motoren øker hvis propellen surrer i friluft. Når den så kommer under vann igjen, tar det tid før propellen får skikkelig tak igjen.

— Da vil propellen først piske skum, forklarer Arne Sagen.

Kapteinen har forklart at skipet aldri fikk motorstans.

— Dersom ballasteringen er feil, er det fullt mulig å drive på land, selv om motorkraften er intakt, sier Arne Sagen.

- Vettløst

Losen hørte en alarm fra maskinrommet før han gikk fra borde, men det er for tidlig å si noe om den skyldes at propellen allerede da hadde vært i friluft.

— Losen har uansett ikke kontrollansvar for ballastvannet. Det er utelukkende kapteinens oppgave. Han skal ballastere skipet slik at det har full manøvreringsevne uansett værforhold. Hvis ikke det blir gjort, er det vettløst, sier sikkerhetsekspert Sagen.

JAN M. LILLEBØ