Skarmyr tror konkursen skyldes feil bruk av firmaets ressurser. – Vestlandet genererte inntektene, Østlandet brukte dem, sier han.

Franchise-modell

– Hva gikk galt for Notar?

– Det er et spørsmål som vi også stiller oss, sier Skarmyr.

– Noe av forklaringen ligger nok i franchise-konseptet firmaet var bygget opp rundt, med ett moderselskap og mange underselskaper.

Innenfor denne paraplyen fantes både grafiske tjenester, regnskap, økonomi og fagenheten Orakel. På bunnen av pyramiden lå de enkeltstående Notar-kontorene, som var forpliktet til å kjøpe overprisede tjenester fra franchisen.

Fryktelig år

– Pengene fløt oppover i systemet, sier Skarmyr.

– Prinsippet var «yte etter evne, motta etter behov». Det betød at Notar brukte overskuddet til å holde ulønnsomme butikker i live. Etter min mening var det en feil bruk av firmaets ressurser. Dette påpekte jeg allerede for tre år siden.

Etter å ha brukt mye penger i de gode tidene, opplevde Notar en dramatisk omsetningssvikt det siste halvåret i fjor. Oktober og november var katastrofale, og tilliten de hadde i markedet forsvant. Da moderselskapet begjærte seg konkurs, raknet hele byggverket.

Les om det nye Porsche-frie meglerfirmaet Bergensmegleren – og om hvordan Åsane-kontoret kunne vært reddet.

NOTAR-KONKURSEN: – Håpet brast da en ny eier ikke kunne skyte inn mer penger enn han allerede hadde gjort, sier René Skarmyr. – Da var det ingen annen utvei enn å begjære moderselskapet konkurs.
Magne Fonn Fafskor