For snart tre uker siden ble det slått full katastrofealarm da 1100 kubikkmeter CNG-gass lekket ut fra en av Gasnors mobile mottaksanlegg på Spelhaugen i Fyllingsdalen.

Evakuert

Nå viser det seg at utslippet trolig skjedde som følge av en dårlig montert kobling. Det tror i alle fall Gasnor selv.

To operatører fra Gasnor drev med trykktesting da koblingen til et rør løsnet, og den svært brannfarlige CNG-gassen ble dermed frigjort.

Området ble evakuert, men det viste seg forholdsvis raskt at utslippet ikke utgjorde noen fare for sine omgivelser.

Anlegget på Spelhaugen forsyner flere borettslag i Fyllingsdalen med naturgass, som igjen brukes til oppvarming av vann, blant annet.

«Skrudd skjevt på»

Nå har Gasnor gjennomgått hendelsen, og sendt sin rapport til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Den foreløpige konklusjonen er at lekkasjen skyldes feil med utstyret.

«Koblingen som løsnet ser ut til å ikke ha vært montert korrekt. (...) Det kan virke som om koblingen er skrudd skjevt på», heter det i Gasnors rapport.

Det vises videre til at det synes å ha vært brukt tetningsmiddel, av typen Loctite, på koblingen, noe som er i strid med prosedyrene fra leverandøren.

Gasnor innrømmer at selskapets egne prosedyrer kan bli bedre når det gjelder montering av slike koblinger, og skriver at de vil holde kurs for sine operatører.

Det har ikke lyktes Bt.no å komme i kontakt med Trude Gullaksen, som er selskapets kommersielle direktør.