ARBEIDSGIVEREN Rivenes AS kjøpte bilen, NAV tok kostnaden med ombygging. I tillegg har Jan Runar fått førerkortet som en del av attføringsløpet, samt arbeidstrening hos Rivenes. Før han kom så langt hadde han gjennom NAV et lengre attføringsløp med avklaring av muligheter og interesser.

Kenneth Stien, avdelingsdirektør for marked og samfunn i NAV Hordaland, påpeker at tilrettelegging for tilbakeføring til arbeidslivet har enorm gevinst. Dette gjelder ikke bare personers livskvalitet, også samfunnsøkonomisk blir summen positiv i slike saker.

— Blant annet viser tall fra attføringsbedriftene i NHO at 10.000 flere i jobb over fem år gir en samfunnsøkonomisk gevinst på 10 milliarder kroner. Hensikten med NAV-reformen er jo nettopp å legge til rette for at flere kan få muligheter til å bevege seg fra passive ytelser til arbeid, sier Stien.

JAN RUNAR GJERDENS motivasjon, en dyktig hjelper og en arbeidsgiver som ville satse på ham, gjorde at NAV fulgte hans drøm.

— Vi kan strekke oss langt, men må ha arbeidsgivere på banen for å kunne strekke oss så langt som vi gjorde i denne saken. Rivenes AS er en moderne virksomhet som tenker utradisjonelt. Å ha en slik positiv arbeidsgiver, er utrolig viktig for å lykkes, mener Stien.

Jan Runar kom inn under NAVs «tilretteleggingsgaranti». En garanti som samler alle enheter i NAV som bidrar for å få en person i jobb. Sammen med personen det gjelder lages det en felles arbeidsplan, der alle forplikter seg.

— I Jan Runars tilfelle var også arbeidsgiver sentral i fremdriftsplan og forpliktelser, sier Kenneth Stien.

I NAV JOBBER DE også for å påvirke til et fokusskifte.

— Saken om Jan Runar illustrerer et annet og svært viktig poeng. I dag er det for mye oppmerksomhet om forhold som hindrer arbeidsdeltakelse, for lite om muligheter som nesten alltid er til stede. Vi trenger fokusskifte fra sykdom og diagnose til arbeidsevne, mestring og muligheter. Nedsatt funksjonsevne betyr ikke nødvendigvis redusert arbeidsevne, sier Kenneth Stien. Han håper Jan Runars historie kan påvirke flere virksomheter til å tenke utradisjonelt når de rekrutterer.