Fylkesmannen i Hordaland skriver på sine hjemmesider om saken.

«Store mengder sjøaure har iseinare tid samla seg i utløpet av Oselva. Forskarar antardettehar skjeddfordi dei harproblem med å regulere saltbalansen i sjøen, no når den er så kald og salt.Ein del fisk hadde og lakselus. Dei store mengdene sjøaure som den seinare tida har vore observerte i utløpet av Oselva, har ikkje vore så angripne av lakselus som først vart antatt,» heter det.

Undersøkelser gjort av Uni Miljø viste at flertallet av fisken ikke hadde skader fra lakselus. Det er antatt at de har samlet seg i osen fordi de har problem med å regulere saltbalansen i sjøen, når den er så kald og salt.

Det var likevel luseskade på en del fisk, skriver Fylkesmannen.

De fikk melding 11. februar om all fiske som var samlet i utløpet til Oselva. Flere stimer med flere hundre fisker hadde søkt mot brakkvannet i utløpet.

«Frå før er det godt dokumentert at sjøaure gjerne søkjer mot ferskvatn om den vert infisert med større mengder lakselus. Dersom dette skjer, vil det øydeleggje det ytre slimlaget på fisken. Den får då redusert evne til å halde oppe saltbalansen i kroppen og den kan bli lettare smitta av mikroorganismar og sopp. I dei verste tilfella vil fisken dø», melder Fylkesmannen.