Oddmund Hjartåker nekter legene å gå ut med utfyllende opplysninger om Kristinas helsetilstand.

På spørsmål om hvorfor Kristinas far, Oddmund Hjartåker opprettholder taushetsplikten, svarer advokaten hans Tor Lars Onarheim slik:

— For det første mener vi at det går fint an å diskutere saken med de forholdene som allerede er kommet frem uten at ytterligere opplysninger blir frigitt. Det sentrale i denne saken går på retten til å overprøve den beslutningen sykehuset har fattet. For det andre ønsker vi ikke at all informasjonen skal legges frem i pressen. Det skal skje i retten. Så dette er ikke noe forsøk på å kneble eller legge bånd på motparten, selv om Helse Vest gjerne oppfatter det slik.

— Hva er problemet med at opplysningene også blir kjent i mediene?

— Vi vil at dommerne skal ta stilling til saken. En må også tenke på at saken påvirker mange som har opplevd noe liknende. Det kan oppleves traumatisk, svarer Onarheim i advokatfirmaet Harris.