Høyre, Senterpartiet, Venstre, Nye Odda og Rødt har inngått en samarbeidsavtale som sikrer at John Opdal (H) blir Oddas nye ordfører de neste fire årene. Mandag ettermiddag presenterte partiene avtalen. Der het det at det ikke er aktuelt å utrede eller gjennomføre konkurranseutsetting av kommunale tjenester i valgperioden.

Dette får Rødt

Rødt blir representert i formannskapet, driftskomiteen, utviklingskomiteen, administrasjonsutvalget, styret i Odda Energi AS, eldrerådet, fjellstyret og kommunalt råd for funksjonshemma. De øvrige vervene fordeles mellom de fire andre partiene.

— Det er spesielt å bli valgt til ordfører. Venstresiden har jo stått sterkt her inne, medgir John Opdal, som ikke synes det var problematisk å legge privatisering på is.

— Odda har så mange uløste oppgaver som vi må gå løs på, ikke minst innen næringsutvikling og Unesco-problematikken, sier han.

- Ikke normal

Rødts Terje Kollbotn innrømmer at det er spesielt å støtte de borgerlige, men mener Arbeiderpartiet har seg selv å takke.

— Odda-politikken er ikke normal, den er faktisk unormal. Det kan vi takke Arbeiderpartiet og Gard Folkvord for. De har styrt i fire år med Senterpartiet og Høyre. Takket være Folkvord har det endt med unntakstilstand, sier Kollbotn.

De fire partiene vil utvikle en felles politisk plattform. Det poengteres at partiet Rødt ikke er en del av dette samarbeidet, men vil støtte alle forslag partiet er enig i fra sak til sak.

De fire partiene har 13 mandater i kommunestyret, og er dermed avhengig av støtte fra minst ett mandat til.

  • Odda-politikken er ikke normal, den er faktisk unormal.

Terje Kolbotn, Rødt

Sist i 1922

Det som har skjedd er en aldri så liten politisk sensasjon. Arbeiderpartiet har styrt Odda i over 60 år, og Høyre har ikke hatt ordfører i Hardanger-kommunen siden 1922.

Høyres ordførerkandidat i Odda er John Opdal. Han er tidligere varaordfører i kommunen, og Brann-keeper Håkon Opdals far.

— Det er en stor seier for oss at vi har fått slått fast Høyre og de andre borgerlige partiene skrinlegger privatiseringsplanene de fire neste årene. Det var også viktig å få fokus på alle utviklingsoppgavene i en kommune som sliter, sier Kollbotn.

Ap-ordfører Gard Folkvord sier dette til bt.no:

— Dette er svært overraskende. Folk har stemt Rødt og fått blått. Derfor er Odda-politikken blitt en rikssak.

— Men Rødt har jo fått forsikringer om at det ikke blir privatisering?

— Det hadde de også fått ved å støtte oss, svarer Folkvord.