— Vi kjenner ikke årsaken til denne utgiftsøkningen, men er nødt til sette inn tiltak for å bremse på utgiftene, sier Trond Tystad.

Det er fortsatt bydelene som er smertens barn for byrådet. Bydelene ligger an til et underskudd på nesten 180 millioner kroner i år. Det er noe av årsaken til at byrådet vil avvikle store deler av bydelsreformen i sin nåværende form. I forhold til å få kontroll med økonomien, har den langt på vei vist seg mislykket. Det er det bred enighet om i bystyret.

Men bydelene er ikke alene om å skape problemer for bykassen.

  • De private institusjonene ventes å gå med 26,5 millioner kroneri underskudd.
  • Kommunen taper 66,5 millioner i skatteinntekter og overføringer fra staten.
  • Finansinntektene på grunn av lavere renter, samt finansutgifter fører til 47 millioner kroner i merutgifter/mindre inntekter.

Til sammen regner byrådet med et underskudd i år på 330,8 millioner kroner.

— Vår følelse er at dette er en relativt riktig prognose. Men her er flere forhold som gjør oss usikre. I verste fall kan underskuddet bli mellom to og 20 prosent større, sier finansbyråd Trond Tystad.

MANGLER PENGER: Trond Tystad.
ARKIVFOTO: HELGE SUNDE