Barneverns— og sosialhjelpsutgifter skyter i været i Bergen. I år ligger kommunen an til et underskudd på 98,5 millioner kroner bare på disse to tjenesteområdene.

— Vi kjenner ikke årsaken til denne utgiftsøkningen, men er nødt til sette inn tiltak for å bremse på utgiftene, sier Trond Tystad.

Det er fortsatt bydelene som er smertens barn for byrådet. Bydelene ligger an til et underskudd på nesten 180 millioner kroner i år. Det er noe av årsaken til at byrådet vil avvikle store deler av bydelsreformen i sin nåværende form. I forhold til å få kontroll med økonomien, har den langt på vei vist seg mislykket. Det er det bred enighet om i bystyret.

Men bydelene er ikke alene om å skape problemer for bykassen.

n De private institusjonene ventes å gå med 26,5 millioner kroner i underskudd.

n Kommunen taper 66,5 millioner i skatteinntekter og overføringer fra staten.

n Finansinntektene på grunn av lavere renter, samt finansutgifter, fører til 47 millioner kroner i merutgifter/mindre inntekter.

Til sammen regner byrådet med et underskudd i år på 330,8 millioner kroner.

— Vår følelse er at dette er en relativt riktig prognose. Men her er flere forhold som gjør oss usikre. I verste fall kan underskuddet bli 20 prosent større, sier finansbyråd Trond Tystad.