Planen om å jakte på levninger av Dung Tran Larsen i asken fra forbrenningsanlegget i Rådalen, har blitt enda mindre aktuell for politiet.

Les og se video: Her er politiets indisier

Politiet tror Tran Larsen kan ha blitt kastet i forbrenningsovnen i Rådalen, men nye opplysninger viser at aske fra den aktuelle perioden kan befinne seg tre ulike steder.

Vil ta fire måneder

Etterforskerne måtte dermed ha brukt fire måneder på å gjøre et skikkelig søk, og det vil ikke politiet ta seg tid til. De tror et eventuelt lik like gjerne kan finnes andre steder.

Stedene er:

  • Et deponi på Stord som brukes av BIR
  • Osterøy-deponiet
  • Én av seks sjakter i forbrenningsovnen i Rådalen.Sjaktene i Rådalen var helt tomme 29. mai i fjor, siden ble det kjørt på ny masse til slutten av juni, og da ble ovnen startet opp igjen. Omdirigering av aske til Stord startet ifølge politiinspektør Tore Salvesen den 21. juni.

Leter andre steder

— Fire krimteknikere med innleid gravemaskin ville ha brukt fem uker på hver av plassene. Til sammen ville det gått med fire måneder. Målt opp mot tid og økonomi, og de øvrige opplysningene vi sitter på om de siktede, finner vi det ikke regningssvarende å gjøre dette søket nå. Vi mener det er like store muligheter for å finne et lik andre steder.

— Kan det bli så maktpåliggende for dere å finne et lik at dere bare må gjennomføre det omfattende askesøket?

— Hvis det kommer mer konkrete opplysninger enn de vi har nå, så må vi vurdere det på nytt, sier Salvesen.

— Hvilke andre søk er aktuelle for dere nå da?

— Vi kan ikke gå ut med det på forhånd. De tingene som ligger foran oss, kan jeg ikke kommentere.

FOR LANG TID: - Til sammen ville det gått med fire måneder. Målt opp mot tid og økonomi, og de øvrige opplysningene vi sitter på om de siktede, finner vi det ikke regningssvarende å gjøre dette søket nå, sier politinspektør Tore Salvesen. ARKIVFOTO: SILJE KATRINE ROBINSON