Hvis du har den snikende mistanken om at du kanskje ikke er så glad som du burde være nå om våren, er du ikke alene. April og mai er versting-månedene for mange som sliter med depresjoner.

– I april og mai har sykehusene flere innleggelser av depressive og maniske. Det er også flere som tar livet av seg i denne perioden, bekrefter Gunnar Morken, overlege ved Østmarka psykiatriske sykehus i Trondheim. Fenomenet er gjennomgående for hele den nordlige halvkule. Men selv om fakta er klare, er det ikke så enkelt å forklare hvorfor. – Vi har ikke undersøkelser på dette, men du kan få min private mening. Jeg tror at når våren og lyset kommer, blir det ekstra åpenbart hvis ikke alt er på topp. For å bruke et bilde, du ser skitten på vinduene best når det er lyst, sier Fred Holsten, professor i psykiatri ved Haukeland universitetssykehus. Han mener vårdepresjonen også kan være en vinterdepresjon som henger igjen. Heller ikke Morken har tallmateriale som kan si noe om hvorfor flere tar livet av seg, eller blir innlagt om våren.

– Det er å spekulere, men de fleste tror det har en sammenheng med hurtig endring av lysforhold. Muligens også søvnforstyrrelser, sier Morken.