— Tallet på fengselsplasser er konstant. Derfor er det naturlig at antall domssonere blir tema på møtet, sier Sjøvold. Trolig betyr dette at landets øverste justismyndigheter vil vurdere å enten løslate fanger som allerede sitter inne til soning, eller øke soningskøene ytterligere. Lørdag meldte Bergens Tidende at Bergen politidistrikt ikke lenger vil ta ansvar for alle fangene som sitter ulovlig innesperret i politiarresten. Situasjonen blir vurdert som så uholdbar at bergenspolitiet har bedt

Politidirektoratet om å bli direkte beordret: Enten til å fortsette å bryte loven, ved å ha varetektsfanger på glattcelle i ukevis. Eller løslate farlige fanger, med de konsekvenser det har for etterforskning og vanlige folks sikkerhet. Fredag formiddag satt 6 varetektsfengslede personer på glattcelle. I løpet av helgen er tallet kommet opp i 14 personer. Fulle fengsler gjør det umulig å få plassert fangene. Til tross for at det er forbudt å holde folk i politiarresten i mer enn ett døgn, har flere sittet der i over en uke.

— Vi avventer nå beskjed fra Politidirektoratet, sier politimester Rolf B. Wegner. Han håper Bergen fengsel som en nødløsning vil plassere to fanger på hver celle. Det er Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) sterkt imot. NFF region vest mener at det eneste som nytter er å bygge et nytt fengsel på Nordvestlandet.