Samferdselsdepartementet varsler at de kommer til å forfølge gårsdagens promillesak og ber nå Sjøfartsdirektoratet vurdere om sikkerheten er god nok i HSD.

— Vi ser veldig alvorlig på dette og tar derfor et initiativ så raskt som mulig. Denne saken gjør at folk mister tilliten til riksveisystemet, sier politisk rådgiver for Venstre Alfred Bjørlo i Samferdselsdepartementet.

Bjørlo understreker at det i første omgang ikke er aktuelt å frata HSD konsesjonen til å drive fergedrift.

— Men man har ikke en slik konsesjon til evig tid. Nå må vi diskutere med Sjøfartsdirektoratet om det er aktuelt å innføre sanksjoner mot selskapet, sier Bjørlo.

Politikerne i Samferdselskomiteen ber nå om at HSD rydder opp.

— Dette er uakseptabel oppførsel. Jeg forventer at HSD skjerper rutinene sine, sier leder Petter Løvik (H) i Samferdselskomiteen.

— Dette er en uhyre dum sak for selskapet. At det skjer nå igjen tyder på at noe er galt, og ledelsen har et stort ansvar i å rydde opp, sier nestleder Jorunn Ringstad (Sp).

SKANDALEFERGEN: Fra Samferdselsdepartementet understrekes det at det i første omgang ikke er aktuelt å frata HSD konsesjonen til å drive fergedrift.