RUNE STØLÅS

— Jeg skjønner hvorfor det er attraktivt å bygge her, for det er veldig vakkert, sier Jarle Jansen, avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet etter en rundtur på Maurholmen.

Han vil ikke antyde noe om utfallet av saken.

— Dette er en spesiell sak, og det vil være den politiske ledelsen i departementet som avgjør, sier Jansen.

Som Bergens Tidende tidligere har omtalt har Fylkesmannen bedt Tysnes kommune om å revurdere reguleringsplanen som angår Maurholmen. Dette har kommunen ikke ønsket å gjøre, og Fylkesmannen har dermed sendt saken videre til Miljøverndepartementet.

- Vi må ikke ofre stranden

Penger fra salget av de 24 planlagte hyttene skulle gå til opprusting av Godøysund fjordhotell, noe ordfører i kommunen, Helge Hauge er svært positiv til. Fylkesmannen er ikke like begeistret.

— Vi kan ikke ofre Maurholmen for å ruste opp hotellet. Det er vanskelig å se at allmenn ferdsel og friluftsliv kan opprettholdes hvis det bygges hytter i strandsonen, sier Eva Katrine P. Taule ved Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland.

Reaksjonen fra Fylkesmannen kommer etter at den sittende regjeringen har gitt klare signaler om at de ønsker å være restriktive med byggetillatelser i strandsonen.

Per Spjelkaviknes er styreleder i Kent AS som eier grunnen på Maurholmen. Han mener oppføring av hyttene vil fremme allmenn ferdsel og gi et rikere friluftsliv.

— Uten disse hyttene blir det heller ikke noe overnattings- og serveringssted fordi fjordhotellet ikke blir opprustet. Det vil uansett være gode muligheter for bading og ferdsel på Maurholmen, sier han.

Mye strand å ta av

— Tysnes kommune har mye strandsone som ikke er bebygget. Dessuten er det verre for allmenn ferdsel om det bare er oppført én fritidsbolig på en holme, slik vi har det noen plasser. Når det er 24 føles det ikke så privat, kommenterer Lars Enes. Han representerer teknisk utvalg i kommunestyret i Tysnes.

Frem til det foreligger et vedtak fra Miljøverndepartementet er det full byggestopp på Maurholmen.