— Storkontroll vil si at på utvalgte holdeplasser blir alle busser stoppet, og alle passasjerer om bord blir sjekket av vekter for gyldig billett. Med mange vektere i aksjon tar det kort tid å få kontrollert alle, opplyser Ingrid Dreyer, kommunikasjonsrådgiver i Skyss.

- Hvilken dag starter kontrollene? - Denne uken.

- Hvor mange kontroller blir det? - Flere.

- Også av passasjerer på Bybanen? - Det ønsker jeg ikke svare på, svarer Dreyer.

- Forebyggende effekt

Hun understreker at Skyss ikke ønsker å ilegge flest mulig passasjerer gebyrer. Selskapet setter i gang med storkontrollen fordi de mener den vil ha en forebyggende effekt.

— Målet er at alle skal betale for seg når de reiser, sier Dreyer.

Det er kjent at snikere kan komme seg av buss eller bane når de ser at det er kontroll. Når Skyss setter inn ekstra vektere og stanser busser, skal det bli vanskeligere å stikke av fra kontroller. Ingrid Dreyer sier at kontrollene skal gjennomføres i løpet av kort tid. Det skal ikke oppstå store forsinkelser som følge av dem.

- Er det rettferdig overfor dem som betaler og varsle om kontrollen?

— Jeg skjønner spørsmålet, men vi forteller ikke tid og sted. Vi ønsker også å se om dette har en forebyggende effekt.

Nesten 2 prosent «smiter»

Skyss har registrert en avviksprosent på 2,17 i tredje kvartal, men det betyr ikke at like mange smiter på bussen.

— Vi regner med at oppunder 2 prosent av de reisende ikke betaler for gyldig billett. Dette tallet har økt de siste årene, sannsynligvis fordi det er kommet betalingsløsninger som er basert på tillitt i større grad enn tidligere, sier Dreyer.

De reisende kan blant annet kjøpe billett via mobiltelefonen og må dermed ikke trekke billett eller kort foran billettleser.

De planlagte storkontrollene kommer i tillegg til vanlige kontroller, ifølge Dreyer.

Blir du tatt uten gyldig billett, koster det deg 750 kroner.