Helseminister Bent Høie presenterte nesesprayen Nalokson på Strax-huset i dag, på FNs narkotikadag. Rusavhengige, pårørende og personer i hjelpeapparatet kan fra og med i dag få utdelt sprayen for å gi overdoseofre livreddende motgift.

— Hvert år dør 260 mennesker av overdose. Det er tragisk at folk mister livet på denne måten. Mange pårørende sitter igjen med sorg og savn, sa Høie på Strax-huset.

Prøveprosjekt

Tiltaket med motgiften Nalokson er i første omgang et prøveprosjekt i Oslo og Bergen. Det eneste kravet for å få utdelt sprayen, er en kort opplæring om bruken.

Dersom prosjektet viser seg å være vellykket, vil det bli innført på landsbasis.

— Vi er nødt til å få ned overdosetallene. Jeg har tro på at sprayen vil redde liv her i Norge, sa Høie.

Medikamentet har vært kjent i flere tiår, men det er først de siste årene at det har blitt prøvd som spray og gjort tilgjengelig for brukerne selv. Motgiften virker kun på opiater, som heroin og morfin.

— Erfaringene fra andre land, blant andre USA, viser en sterk nedgang i overdosedødsfallene ved utdeling av Nalokson i brukermiljøene, sier Desiree Madah-Amiri, doktorgradsstipendiat ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF).

Evaluering i 2016

SERAF skal nå evaluere prøveprosjektet i Oslo og Bergen. I første omgang vil det bli delt ut mellom 1000 og 2000 nesesprayer, avhengig av etterspørselen.

— Vi skal evaluere resultatene i 21016, men hvis det viser seg underveis at dette er vellykket, kan det bli innført som et permanent, landsdekkende tilbud tidligere, sier Høie.

En av brukerne som var til stede på Strax-huset i går, Rune Brattland, roste helseministeren for tiltaket.

— Å gi folk opplæring i livreddende tiltak er veldig meningsfylt. Samfunnet ser ofte på rusavhengige som spedalske, og glemmer hvilken ressurs de kan være. Med dette tiltaket kan brukere og pårørende være med på å redde liv, sa Brattland.

— Du tror mange vil være med på dette, spurte Høie.

— Ja, hvis man forklarer at dette kan bety forskjellen på liv og død, så vil det gi folk ansvarsfølelse. Det virker som et godt tiltak. Jeg ønsker deg lykke til, sa Brattland til helseministeren.

«Øyeblikkelig hjelpetrengende»

Høie lovet økt kapasitet og kvalitet i behandlingstilbudene, og bedre ettervern. Han varslet også fritt behandlingsvalg for pasienter innen rus og psykiatri i løpet av 2015.

Som BT tidligere har skrevet, har byrådet henvendt seg til regjeringen med spørsmål om rusavhengige kan få status som «øyeblikkelig hjelpetrengende». I praksis vil det bety at brukerne ikke må stå i kø for å få avrusing.

Kommunen ønsker en vurdering av spørsmålet i forbindelse med at Nygårdsparken stenger senere i sommer.

Høie ville ikke gi noe klart svar på om rusavhengige kan få en slik status.

— Jeg vet at det har vært en god dialog mellom Helse Bergen og byrådet om dette spørsmålet. Helse Bergen sier at de vil forsterke innsatsen på feltet, og jeg har tro på at man vil finne gode lokale løsninger, sier Høie.

LIV OG DØD: Helseminister Bent Høie (til v.) fikk ros for nesespray-tiltaket av Rune Brattland på Strax-huset.
ODD NERBØ